Změny sérových hladin vybraných biologických ukazatelů po autologní transplantaci u nemocných s mnohočetným myelomem

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Mnohočetný myelom

Téma: Postery

Číslo abstraktu: P27/1201

Autoři: MUDr. Tomáš Pika; MUDr. Jiří Minařík, Ph.D. ; RNDr. Marie Budíková; Doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.; Doc.MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc.; Prof.MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 29. 5. 2008