Doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Onkologická klinika 1. LF UK a VFN Praha (U nemocnice 2, 128 08 Praha)

E-mail: milada.zemanova@vfn.cz

Sekce ČOS: Sekce onkologické imunologie, Sekce pneumoonkologická, Sekce uroonkologie

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta

Články v Klinické onkologii