Zobrazovací metody v diagnostice sarkomů.

Konference: 2011 XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku; Onkologická diagnostika

Téma: Specifika nádorů u adolescentů a mladých dospělých

Číslo abstraktu: 039

Autoři: MUDr. Igor Jíra; MUDr. Zdeňka Ráčilová; Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.

Zobrazovací metody jsou obvykle jedny z prvních vyšetření, vedoucích posléze k rozpoznání sarkomů. Ne vždy je však cesta ke konečné diagnóze přímá a krátká a ne vždy se u mladých pacientů na tuto diagnózu včas pomyslí. Je totiž řada afekcí podobných sarkomům, což působí speciálně u těchto tumorů diferenciálně diagnostické potíže. Příkladem mohou být podobné obrazy sarkomů měkkých tkání a traumatických změn. Ve sdělení jsou ukázány RTG, UZ, CT i MR obrazy sarkomů měkkých tkání i kostí a afekce jim podobné, a to u dětí, adolescentů a mladých dospělých.

Datum přednesení příspěvku: 21. 4. 2011