Zpracování renální biopsie na pracovišti I. PAÚ, FN u sv. Anny v Brně

Konference: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Konference histologických laborantů

Číslo abstraktu: 47

Autoři: L. Jeřábková

Seznámení se zpracováním a vyšetřovacími metodami renálních biopsií na pracovišti I. patologickoanatomického ústavu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014