Zpracování tkáně pomocí HistosPRO Rapid Microwave Histoprocessor

Konference: 2014 10. symposium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Konference histologických laborantů

Číslo abstraktu: 45

Autoři: I. Trávníčková

Na našem pracovišti LF UP Ústav histologie a embryologie v O lomouci jsme zavedli novou techniku zpracování tkáně pomocí Histoprocessoru. Využití této metody je pro naše potřeby dostačující z důvodu, že množství zpracovaných vzorků nedovoluje plně využít standardní tkáňový procesor.

Datum přednesení příspěvku: 25. 4. 2014