Zvládaní nádorové únavy

Konference: 2004 XXVIII. Brněnské onkologické dny a XVIII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Únavové a depresivní syndromy v onkologii

Číslo abstraktu: 201

Autoři: K. Ahlberg

Nejefektivnějším symptomatickým postupem je identifikace příčiny obtěžujícího syndromu a jeho náprava. Avšak u mnoha nemocných s nádorovým onemocněním nelze identifikovat jednoznačnou příčinu únavy. Zvládání nádorové únavy zahrnuje specifická (ovlivnění potencionálně reverzibilních příčin únavy) a symptomatická (ovlivnění symptomů, protože nelze identifikovat žádnou reverzibilní příčinu únavy) intervenční léčebná opatření. Postup je specifický tehdy, jestliže je možné stanovit a léčit příčiny únavy. Intervence lze členit na nefarmakologické postupy (tj. edukace, cvičení, úprava odpočinku a spánku, snižování stresu) a farmakologickou léčbu.
K účinnému zvládaní nádorové únavy může napomoci specializovaný tým profesionálních zdravotníků, který systematicky hodnotí stupeň únavy a využívá edukačních metod k vypořádání se s únavou. O pacienty s nezvladatelnou nádorovou únavou by měli pečovat specialisté v nemocnicích. V literatuře bývají s konzistentními výsledky popisovány 2 testované postupy vedoucí ke zmírnění nádorové únavy: léčba nádorové anemie erytropoetinem a cvičení. Cvičební programy střídající fyzickou aktivitu s nízkou a vysokou intenzitou lze u pacientů s probíhající chemoterapií využít jak k předcházení či minimalizaci nádorové únavy tak prevenci fyzické inaktivity a ztráty svalové hmoty. S výjimkou erytropoetinu nebyly prováděny žádné kvalitní klinické studie farmakologické léčby nádorové únavy. Přednáška se dále bude zabývat strategiemi zvládání nádorové únavy.

Datum přednesení příspěvku: 26. 5. 2004