Prevence poklesu hmotnosti a zhoršení výživového stavu během onkologické léčby - živé vysílání pro pacienty a pečující

Prevence poklesu hmotnosti a zhoršení výživového stavu během onkologické léčby - živé vysílání pro pacienty a pečující

2. května 2018 od 15 hodin budou mít Vaši pacienti a jejich blízcí možnost ptát se živě na Linkos MUDr. Viktora Maňáska, primáře oddělení onkologie Komplexního onkologického centra Nemocnice Nový Jičín a předsedy Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při České onkologické společnosti. Doporučte, prosím, vysílání svým pacientům. K dispozici bude i záznam. 

Své otázky mohou zájemci z řad pacientů a pečujících vkládat již nyní na stránce přenosu.

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter