Onkologické rány

Péče o pooperační rány, dekubity a jiné komplikovaně se hojící rány jsou nedílnou součástí podpůrné léčby a péče v onkologii. V této části najdete texty, videa i doporučené postupy k léčbě nehojících se ran, ať už se rozvinuly přímo v souvislosti s malignitou (exulcerovaný tumor, metastáza, dehiscence nádoru), onkologickou léčbou (radiační dermatitida, extravazace cytostatik), či jsou způsobené komorbiditou (diabetes, bércový vřed). Na poli hojení onkologických ran spolupracuje Sekce podpůrné léčby ČOS s Českou společností pro léčbu rány.