Komunikace s pacientem v psychickém šoku

Přednáška zazněla na 4. Psychoonkologickém sympóziu a přináší informace o prožívání a chování pacienta v šoku a o pomoci psychologa. Po teoretické části dokládá způsob komunikace s onkologickým pacientem v šoku na konkrétní kazuistice.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště)

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Podívejte se i na další přednášky 4. psychoonkologického sympózia v Brně.