Mikrosvět širší společnosti a přátel

Tématem 9. psychoonkologického sympózia byly onkologické mikrosvěty. PhDr. Šporcrová představila onkologického pacienta v širší sociální síti pacienta, mikrosvětě přátel a známých. 

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

Podívejte se i na další přednášky 9. psychoonkologického sympózia v Liberci.

Klíčová slova
přednáška - video