Separace periferních kmenových buněk u dětí z pohledu sester pracujících na Separačním středisku

  • (Fakultní nemocnice Brno, Interní hematoonkologická klinika, LF MU a FN Brno)
  • (Fakultní nemocnice Brno, Interní hematoonkologická klinika, LF MU a FN Brno)

Přednáška zazněla na 2. Psychoonkologickém sympóziu v září 2011 ve FN Motol a věnuje se účelu a postupu separace krvetvorných buněk u dětských pacientů. Popisuje přípravu dítěte na separaci, její průběh, komplikace a specifika separace velmi malých dětí a přístupu k dětskému pacientovi.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

Podívejte se i na další přednášky z 2. psychoonkologického sympózia v Praze.