2. psychoonkologické sympózium, Praha 2011 - Dítě - nádor - rodina

2. psychoonkologické sympózium, Praha 2011 - Dítě - nádor - rodina

Méně než jedno procento ze všech nádorových onemocnění postihuje děti. Ve chvíli diagnózy a léčby je rodina v extrémně náročné situaci, prochází ohromující změnou, se kterou je těžké se bez pomoci vyrovnávat. 2.ročník Psychoonkologického sympózia ČOS se zabýval touto pomocí. Přednášky postihly celé spektrum problematiky, od dětského pacienta z pohledu vývojové psychologie, přes komunikaci s dítětem, sesterskou péči, vzdělávání dětí během nemoci a sociální pomoc rodinám s nemocným dítětem, až po otázky dětské paliativní péče a psychosociální aspekty závěru života dětí. Sympózium se konalo v září 2011 ve FN Motol. 

Seznam přednášek

Všechny přednášky si můžete poslechnout ve formě webcastu (video s prezentací)

Sympózium uvedla Mgr. Libuše Kalvodová, předsedkyně Psychoonkologické sekce ČLS J.E.P. Ohlédnutí za sympóziem a poděkování.