Neutralizační protilátky v léčbě onemocnění COVID-19 u ambulantních pacientů

Neutralizační protilátky v léčbě onemocnění COVID-19 u ambulantních pacientů

15. září 2021 byla vydána nová Rozhodnutí MZ ČR k použití neutralizačních protilátek v léčbě onemocnění COVID-19 u ambulantních pacientů. Rozhodnutí přináší další rozvolnění v identifikaci vhodného pacienta. Kategorie onkologického pacienta s aktuálně probíhající léčbou ve výčtu rizikových diagnoz zůstává beze změny.

Detailní informace pro lékaře na stránkách MZ ČR: 

Informace pro rizikové pacienty naleznete v části Pacient a rodina

Klíčová slova
COVID-19