Aktualizace MKF 2018

ÚZIS ČR připravuje aktualizaci českého překladu Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví – MKF. Podpůrnými materiály pro uvedenou aktualizaci jsou dokumenty WHO (ICF updates 2011-2018).

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

Poslechněte si i další přednášky, které zazněly na konferenci Klasifikon 2018 a týkají se onkologie.  

Pokud se zajímáte o kódování diagnóz, popis zdravotní péče a klinické klasifikační systémy, navštivte web ÚZIS, kde najdete všechny přednášky z konference.

Klíčová slova
přednáška - video