IFHIMA, DVMD, Clinical Documentation and Coding in Germany

Způsoby klinického kódování a využívání lékařské dokumentace se v Německu výrazně změnily od zavedení národního systému DRG. Cílem tohoto příspěvku  je poskytnout přehled o klinické dokumentaci a kódování v kontextu německého systému DRG.

Příspěvek seznamuje mimo jiné i s činnostmi Mezinárodní federace sdružení pro správu zdravotnických informací (International Federation of Health Information Management -IFHIMA)

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

Poslechněte si i další přednášky, které zazněly na konferenci Klasifikon 2018 a týkají se onkologie.  

Pokud se zajímáte o kódování diagnóz, popis zdravotní péče a klinické klasifikační systémy, navštivte web ÚZIS, kde najdete všechny přednášky z konference.

Klíčová slova
přednáška - video