Představení vize, přínosů a motivace k zavedení MKN-11

  • (Team Leader Classifications, Terminologies and Standards, WHO, Geneva)

Světová zdravotnická organizace (WHO) zveřejnila jedenácté vydání Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů – MKN (International Classification of Diseases and Injuries – ICD). Verze MKN-11 (ICD-11) byla vydána dne 18. června 2018, s ohledem na implementační přípravu členských států a možnosti překladu MKN do národních jazyků.

MKN byla zrevidována tak, aby odpovídala potřebám mnoha různým případům použití a uživatelům při záznamu, hlášení a analýze zdravotních informací. MKN-11 přichází s vylepšenou použitelností, aktualizovaným vědeckým obsahem, umožňuje kódování všech klinických detailů spojených s dalšími relevantními klasifikacemi a terminologiemi a s plnou vícejazyčnou podporou.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.

Poslechněte si i další přednášky, které zazněly na konferenci Klasifikon 2018 a týkají se onkologie.  

Pokud se zajímáte o kódování diagnóz, popis zdravotní péče a klinické klasifikační systémy, navštivte web ÚZIS, kde najdete všechny přednášky z konference.

Klíčová slova
přednáška - video