Aktivní klinické studie

Přehled otevřených studií slouží pro rychlou orientaci výzkumných lékařů a referování případných pacientů.
Přehled směřuje na otevřené studie v databázi SÚKL, odkazy vedou nejprve na příslušnou diagnózu a poté na studie filtrované dle diagnózy a pracoviště. Tento oficiální přehled z databáze SÚKL je aktualizován denně. V databázi SÚKL nelze odlišit, zda je otevřená studie ve fázi náboru, může se tedy stát, že studie, ještě nebo už, pacienty nenabírá. Pro aktuální informace o náboru, kontaktujte přímo pracoviště.  
Přehled doplňuje tabulka, která ukazuje pouze studie ve stádiu aktivního náboru a která je určena pouze členům výboru ČOS a vedoucím KOC. 

Výbor ČOS vede také vlastní evidenci studií, které jsou ve stádiu aktivního náboru. Tato evidence je určena pouze členům výboru ČOS a vedoucím KOC. Máte-li na svém pracovišti v KOC na starosti klinické studie ve fázi náboru, kontaktujte pro přístup do této evidence info@linkos.cz.