19. Zhoubný novotvar prostaty - online novelizace Modré knihy

Česká onkologická společnost přistupuje k průběžné online novelizaci Modré knihy v době mezi dvěma vydáními na stránkách Linkos. K 15. 5. 2023 byla novelizována kapitola číslo 19. ZHOUBNÝ NOVOTVAR PROSTATY (C61). Důvodem změny je nově stanovená úhrada u enzalutamidu pro mHSPC a nmCRPC a schválení kombinované léčby darolutamid s docetaxelem ze strany EMA. 

Změny se týkají grafu v úvodu kapitoly a kapitol 19.2 Léčba metastatického karcinomu prostaty (Tx Nx M1) a 19.3 Léčba kastračně rezistentního karcinomu prostaty (CRPC).

Upravené grafy:

 

Za Pracovní skupinu pro uroonkologii MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D.

Celá kapitola 19 Modré knihy