Úvod do precizní, personalizované a tumor-agnostické onkologie

Prezentace prof. MUDr. Luboše Petruželky, CSc. na Fóru onkologů dne 6. prosince 2019 ve FN Motol byla věnována rozvoji terapeutického přístupu k pacientům s maligním onemocněním.

TIP: Pro lepší zážitek zvolte režim "Celá obrazovka" (ikonka vpravo dole na liště videa). Pro synchronizaci slidů s videem a obráceně využijte tlačítek v dolní části okna se slidy.