Výsledky sledování osob s hereditární predispozicí k nádorům ve specializované ambulanci.

Konference: 2010 XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: Hereditární syndromy

Číslo abstraktu: 103

Autoři: MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D.; Doc. MUDr. Jan Novotný, Ph.D.; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.; doc. MUDr. Petr Pohlreich, CSc.; Prof. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D.

Osoby s hereditární predispozicí k různým nádorům, ať již nemocné, nebo zdravé, vyžadují specializovanou dispenzární péči, jejímiž cíli jsou:

U zdravých osob:

  • včasná detekce nádorových onemocnění

  • prevence nádorových onemocnění, je-li možná

  • psychologická podpora osob s hereditární vlohou k malignitám

U nemocných:

  • protinádorová léčba zohledňující specifika této populace

  • včasná detekce recidiv a metachronních malignit

Na Onkologické klinice VFN a 1. LF UK byla činnost specializované ambulance zahájena v roce 1999. I když v průběhu její existence bylo nalezeno mnoho nádorových onemocnění, naštěstí především v časných stádiích nemoci, dosud nebyly naše výsledky souhrnně publikovány a analyzovány.

Tento dluh na letošních Brněnských onkologických dnech odstraníme.


Poděkování:Studie byla podpořena výzkumným záměrem MSMT 0021620808.

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2010