MUDr. Zuzana Bielčiková, Ph.D.

Onkologická klinika VFN a 1.LF UK v Praze (U Nemocnice 2, 128 08 Praha)

E-mail: zuzana.bielcikova@vfn.cz

Sekce ČOS: Sekce mladých onkologů, Sekce onkologické imunologie, Sekce pro nádory prsu

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta