Význam stanovení biologické aktivity nádoru pro prognózu a volbu terapie

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: 03. Prognostické a prediktivní faktory I

Číslo abstraktu: 026

Autoři: Doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.), Ph.D., MBA; Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.; Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.; prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; RNDr. Martin Pešta, Ph.D.

Práce je přehledem vybraných biologických markerů, které mají význam pro stanovení prognózy a pro volbu protinádorové léčby. Jedná se o cytokininy, metalloproteinázy, faktory angiogeneze, apoptózy, proliferační nádorové markery a klasické buněčné nádorové markery. Je diskutována jejich souvislost se vznikem a rozvojem nádorového onemocnění a jejich vzájemné interakce. V přehledu je uveden návrh stupňovité diagnostiky a určení prognózy před operací a v průběhu follow up. Je podán návod k optimálnímu monitorování léčby pomocí nádorových markerů.

Datum přednesení příspěvku: 9. 12. 2005