Maligní melanom, spinaliom, bazaliom (C43-44,D03)

Na kůži vzniká velké množství různých druhů nádorů. Mnohé z nich jsou nezhoubné, působí pouze kosmetický problém a z toho důvodu je také odstraňujeme. Tzv. rakovinou kůže obvykle chápeme pojem zhoubný nádor. Zhoubné nádory kůže jsou nejčastějšími zhoubnými nádory vůbec. Obecně existují tři nejběžnější typy nádorů z buněk nejpovrchnější části kůže, takzvané pokožky. Patří sem bazaliom, spinaliom a melanom. Ostatní typy jsou velmi vzácné. Maligní melanom je nádor z pigmentových buněk. Je z vyjmenovaných tří nejméně častý, ale zároveň nejnebezpečnější.

V rámci programu onkologické prevence má každý nárok od 18 let jednou za dva roky na preventivní prohlídku u praktického lékaře, jejíž součástí je i onkologická prevence, včetně vyšetření kůže. Vyšetřit kůži si můžete nechat také u odborného lékaře – dermatologa. Další informace o prevenci nádorů kůže najdete v části PREVENCE.

Rady pro rozpoznání melanomu a samovyšetření kůže: Raději přijít desetkrát zbytečně než jednou pozdě!

V této části najdete informace o zhoubných nádorech kůže, jejich výskytu, prevenci, diagnostice, léčbě a období po léčbě. Odborný článek je napsán předsedou Dermatoonkologické sekce České onkologické společnosti (ČOS), který je zároveň i předsedou České dermatovenerologické společnosti. Dalšími informacemi jsou doporučení ČOS k léčbě, informace o výskytu diagnózy v České republice, plné texty Informačních brožur pro pacienty a jejich blízké, odkazy na další informace na internetu a aktuální články.

Kam dále