Program screeningu karcinomu plic

Od 1. ledna 2022 je spuštěn nový státem organizovaný screening, screening rakoviny plic. Zaměřuje se na časný záchyt rakoviny plic u rizikové populace. Cílem programu je záchyt časných stadií karcinomu plic a zlepšení prognózy nemocných.

Koho se program týká?

  • Lidí, kterým je mezi 55 až 74 lety a kouří dvacet a více let let dvacet cigaret denně nebo po dobu deseti let čtyřicet cigaret denně.
  • Mohou to být i ti, kteří přestali kouřit, ale byli to denní kuřáci dvaceti cigaret po dobu dvaceti let nebo třeba čtyřiceti cigaret po dobu deseti let. 

Jak screeningový program funguje

Zdroj a více informací: www.prevenceproplice.cz

Odborní garanti programu: 

Program je garantován Komisí Ministerstva zdravotnictví České republiky a odbornými garanty jsou:
 
  • Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP v konsenzu odborných společností:
  • Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP,
  • Sdružení praktických lékařů, Česká radiologická společnost ČLS JEP,
  • Česká onkologická společnost ČLS JEP,
  • Česká chirurgická společnost ČLS JEP,
  • Společnost pro léčbu závislosti na tabáku.

Podrobnosti o Programu časného záchytu karcinomu plic najdete ve Zpravodaji Národního screeningového centra č. 14/2021.