Prevence zhoubných nádorů plic

Prevence zhoubných nádorů plic spočívá ve zdravém životním stylu, účasti na pravidelných preventivních prohlídkách, a především, ve vyhýbání se rizikovým faktorům. K nejvýznamnějším rizikovým faktorům patří kuřáctví tabákových výrobků, zejména cigaret. Více než 95% mužů a 80% žen, kteří touto chorobou onemocní, jsou současnými nebo bývalými kuřáky.

1. 1. 2022 by spuštěn populační screeningový program časného záchytu karcinomu plic, který se zaměřuje na záchyt rakoviny plic u rizikové populace. 

Prevencí zhoubného nádoru plic a průdušek je nekouřit. 

V této části najdete články, videa a rozhovory týkající se prevence a časného záchytu zhoubných nádorů průdušek, plic a pohrudnice.