Nábor do Otevřené studie fáze 1/1b ke zhodnocení bezpečnosti, tolerability, farmakokinetiky a klinické aktivity přípravku MitoTamu u nemocných s pokročilými solidními nádory

Onkologická klinika VFN v Praze hledá onkologické pacienty s ukončenou onkologickou léčbou, tedy s vyčerpanými možnostmi standardní onkologické léčby do studie fáze I na Onkologické klinice VFN a 1.LF UK v Praze.

Otevřená studie fáze 1/1b ke zhodnocení bezpečnosti, tolerability, farmakokinetiky a klinické aktivity přípravku MitoTamu u nemocných s pokročilými solidními nádory.

Zkrácený název/kód protokolu: MitoTam-01
Fáze klinického hodnocení:I/Ib
Číslo dle EudraCT: 2017-004441-25

Studie fáze I MitoTam-01, informace pro pacienty

Co studie nabízí: experimentální léčbu přípravkem MitoTam, která je nemocnému podávána formou infuze do žíly. Jedná se o první podání člověku (tzv. fáze I klinického hodnocení), které hlavním cílem je stanovení bezpečnosti tohoto preparátu.

Pro koho je studie určená: pro onkologické pacienty ve vyhovujícím výkonnostním stavu s ukončenou onkologickou léčbou, tedy s vyčerpanými možnostmi standardní onkologické léčby.

Laboratorní testy: vyhovující jaterní a ledvinové parametry.

Komorbidity: pacienti bez známek srdečního selhání, selhání ledvin nebo jiných doprovodných závažných nemocí mimo základní onkologickou diagnosu.

Co s sebou přinést na konzultaci: souhrnnou zprávu od ošetřujícího onkologa s epikrízou onemocnění a histologickým nálezem, základní laboratorní odběry. Ke konzultaci se musí dostavit nemocný osobně.

Kontaktní osoba: MUDr. Zuzana Bielčiková, Ph.D., e-mail: zuzana.bielcikova@vfn.cz
Studie probíhá: na Onkologické klinice VFN a 1.LF UK v Praze, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2

Klíčová slova
klinické studie