Spolurozhodování pacienta o farmakoterapii

Jako pacienti máte právo spolurozhodovat o své léčbě a být plně informováni o jejím přínosu i nežádoucích účincích, pokud máte o tyto informace zájem. Přání informovaného pacienta je pro lékaře závazné.

Z každodenní praxe v České republice vyplývá, že jsme v roli pacientů méně vzdělaní v otázkách zdraví a nemoci než pacienti v západní Evropě či USA a jen málo z nás je schopno dostatečně komunikovat s lékařem o nemoci tak, jak to lze vidět v západních zemích. Někteří naši pacienti snad ani netouží znát vše o své nemoci. Mnoho lékařů se setkává s tím, že po obsáhlé informaci, kdy lékař vysvětlí pacientovi možnosti a zeptá se ho na jeho volbu, pacient ukončí rozhovor otázkou: "A co mi, pane doktore, doporučujete vy?" A opět je rozhodování na lékaři.

Aby člověk mohl vzdorovat i tak zdánlivě beznadějné situaci, jako je onemocnění zhoubným nádorem, je absolutně nutná dokonalá informovanost.

Lékař by měl vystupovat v roli rovnocenného partnera ve vztahu k pacientovi a rozhodnutí nechat na informovaném pacientovi, preferuje-li pacient tento způsob komunikace.
Přeje-li si to však pacient, tak by měl lékař vystupovat v roli dominantní osoby, které pacient důvěřuje, a musí na sebe převzít rozhodování za pacienta.

Je povinností lékaře zjistit, zda pacient chce být objektivně informován. V případě že ano, pak jej musí lékař pravdivě informovat o pravděpodobnosti efektu chemoterapie, o průměrných výsledcích, ale i o tom, že díky biologické variabilitě a statistickým pravidlům Gaussovy křivky nelze výsledek u jednotlivce z průměru přesně stanovit. Lékař poskytující paliativní péči musí mít přehled o možnostech a hranicích chemoterapie u jednotlivých typů nádorů a musí umět pacientovi odpovědět na otázku, jaký je léčebný přínos jednotlivých způsobů léčby. Odpovědi na tyto otázky přinášejí klinické studie.

Informace o stránce

 • Autoři: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c. (Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU); prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (Masarykův onkologický ústav Brno, Klinika komplexní onkologické péče); prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU)
 • Recenzenti: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c. (Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU)
 • Datum vytvoření: 27. 6. 2011
 • Datum poslední úpravy: 30. 8. 2011
 • Informace o poslední úpravě:

  Upraveno správcem webu podle:

  • Vorlíček Jiří, Vyzula Rostislav, Adam Zdeněk a spolupracovníci: Praktická onkologie - vybrané kapitoly. Praha, Grada 2000, 344. s, 1. vyd.

  Datum vzniku:

  • 2000, úprava pro Linkos září 2006

  Datum poslední revize:

  • 30.8.2011 správcem webu
Klíčová slova
farmakoterapie; rady pro nemocné