Co jsou to cytostatika, co je to chemoterapie

Co je to chemoterapie?

Chemoterapie je název pro léčbu zhoubného onemocnění pomocí léků. Léky používané pro protinádorovou léčbu se nazývají cytostatika. Onkologická léčiva jsou zařazena ve slovníčku onkologických pojmů, nebo je najdete v databázi léčiv SÚKL

Na jakém základě účinkují cytostatika (chemoterapie)?

Cytostatika jsou léky, které ničí nádorové buňky. Cytostatika však nejsou specifická jen pro nádorové buňky, poškozují i některé zdravé buňky. Proto je chemoterapie doprovázena některými nežádoucími účinky. Tyto nežádoucí účinky se liší dle typu cytostatik. Některá cytostatika poškozují více ten, jiná zase onen orgán. Protože některá cytostatika účinkují lépe v kombinacích než samostatně, chemoterapie se často skládá z několika léků. Tento způsob léčby nazýváme kombinovanou chemoterapií. Nechceme zde však informovat o všech cytostatikách a jejich nežádoucích účincích. Pokusíme se uvést jen hlavní a zároveň nejčastěji se vyskytující nežádoucí účinky.

Jaký účinek může mít chemoterapie?

To záleží na druhu nádoru a na jeho rozšíření v organismu.

V závislosti na tom můžeme od chemoterapie očekávat:

  • vyléčení nemocného, zničení nádoru,
  • zabránění rozšíření nádoru,
  • zpomalení nádorového růstu,
  • zmírnění obtíží způsobených nádorem.

Chemoterapie je v léčbě nádorů velmi účinná. Pokud onemocnění nedokáže vyléčit, může nemocnému pomoci žít déle a s lepší kvalitou života.

Bude chemoterapie v mém případě jediným způsobem léčby nádoru?

V některých případech je chemoterapie jedinou léčbou, kterou nemocný dostane. Častěji je chemoterapie používána jako přídatná léčba po operaci nebo ozařování, tak zvaná adjuvantní chemoterapie. Ta má odstranit zbylé nádorové buňky, které ještě mohly v těle zůstat po operaci nebo ozařování, a tak zabránit vzniku vzdáleného rozsevu dceřiných nádorů metastáz.
Chemoterapie může být také použita před operací nebo ozařováním, aby došlo ke zmenšení nádoru a nádor se lépe operoval. Pro tento cíl se používá termín neoadjuvantní chemoterapie. Spolu s chemoterapií mohou být použity k léčbě i hormony nebo naopak látky, které činnost jiných hormonů zastavují. Používají se i látky ovlivňující imunologické vlastnosti (obranyschopnost) organismu.

Která cytostatika budu dostávat?

O tom, která cytostatika jsou pro vaši léčbu nejvhodnější, může rozhodnout pouze odborný lékař, zabývající se touto problematikou. Rozhodnutí záleží na druhu nádoru, jeho rozsahu a vašem celkovém zdravotním stavu.

Co pro vás znamená zařazení do klinické studie?

Lékař vám může navrhnout účast na klinické studii zahrnující i chemoterapii. Klinické studie jsou bezpečně navržená vědecká zkoušení nových způsobů protinádorové léčby. Nemocný, který se zúčastní takové studie, může být první, kdo má zisk ze zlepšené léčebné metody. Úspěšné výsledky studie pomáhají mnoha dalším lidem. Nemocný se takové studie zúčastňuje dobrovolně, po písemném souhlasu, a může studii v kterémkoli okamžiku ukončit a pokračovat v obvyklé léčbě.

Kde budu chemoterapii dostávat?

Chemoterapie může být podávána za hospitalizace v nemocnici, často ale také ambulantně ve stacionáři nebo doma. Záleží to na druhu chemoterapie, zda je podávána v tabletách nebo injekcích, ale i na zvyklostech pracoviště nebo ošetřujícího lékaře. Při prvním podání chemoterapie se dává, až na výjimky, přednost alespoň krátkodobé hospitalizaci, aby lékař mohl sledovat bezprostřední účinky léčby a v případě potřeby léčbu upravit.

Jak často se chemoterapie podává a jak dlouho celá léčba trvá?

To záleží na druhu nádoru a jeho rozšíření v organismu, na cílech léčby, úspěšnosti léčby, druhu cytostatika a na celkové reakci nemocného na léčbu. Můžete dostávat chemoterapii denně, jednou týdně nebo jednou měsíčně. Chemoterapie se často podává v cyklech (sériích), které zahrnují většinou třítýdenní přestávku, během níž má organismus možnost se zotavit a vytvářet v orgánech a tkáních nové normální zdravé buňky. Ve většině případů trvá léčba nejméně tři měsíce a někdy celkově až tři roky. Váš lékař dokáže odhadnout, jak dlouho bude potřeba chemoterapii podávat.

Jestliže byla chemoterapie zahájena, je velmi důležité dodržovat doporučené schéma léčby a časové intervaly mezi aplikacemi. Dodržení doporučených časových intervalů je podstatné pro úspěch léčby. Máte-li jakékoli obtíže, musíte je ihned sdělit ošetřujícímu lékaři

Jakým způsobem budu chemoterapii dostávat?

To záleží na druhu nádoru a na výběru cytostatik. Je celá řada možností:

Při nitrožilním podání napichujeme jehlou žílu obvykle na předloktí nebo na hřbetě ruky. Jinou, výhodnější možností je podání chemoterapie pomocí nitrožilního katetru, buď do výše uvedených žil (flexila), nebo do velkých žil na různých místech těla (například v podklíčkové nebo krční, případně tříselné oblasti). Tyto katetry mohou být v žilách ponechány po delší dobu.

Porty a katetry

Jinou možností opakovaného nitrožilního podání chemoterapie při špatné dostupnosti žil je použití takzvaných portů (do podkoží implantovaná komůrka napojená na katetr zavedený do velké žíly).

Lék se pak podává do komůrky napíchnutím přes kůži, systém je použitelný dlouhodobě a nijak nemocného neomezuje v životních aktivitách. Chemoterapie také může být podávána pomocí katétrů do různých oblastí těla. Různé druhy katétrů mohou být zavedeny například do mozkomíšní tekutiny, hrudní nebo břišní dutiny, močového měchýře nebo jater. Při podávání intravenózní nebo intraarteriální chemoterapie používáme s výhodou infuzní pumpy. Obvyklé jsou pumpy zevní (externí), které mohou být trvale umístěny u postele, nebo přenosné, použitelné v ambulantní léčbě i doma. Zatím jen zcela výjimečně se používají vnitřní (interní) pumpy, které jsou chirurgicky umístěny nejčastěji pod kůži. Obsahují malý rezervoár, který se pomocí katétrů doplňuje. Interní pumpy neomezují nemocného v jeho životních aktivitách.

Je chemoterapie bolestivá?

Obecně podání chemoterapie ať už ústy, podkožně nebo do žíly není pociťováno jinak než podání jakéhokoli jiného léku. Při intravenózním podání cítí někteří nemocní chlad nebo jiné neobvyklé pocity v oblasti vpichu, zvláště na začátku podání léku. Výjimečně se vyskytuje i bolest nebo pálení v průběhu nebo po skončení intravenózního podání cytostatika. Všechny nepříjemné pocity musí nemocný ihned hlásit sestře nebo lékaři. Pokud se zavádí katétr do velkých žil nebo implantuje port, je oblast zavedení vždy předem místně znecitlivěna anestetikem. Při jakékoli bolesti nebo nepříjemných pocitech v místě zavedení katétrů nebo portu je nutné tuto skutečnost ihned hlásit sestře nebo lékaři.

Mohu brát jiné léky v průběhu chemoterapie?

Užívání některých léků v průběhu chemoterapie není vhodné. V každém případě musíte lékaře informovat o všech lécích, které pravidelně berete, a také s ním konzultovat nasazení jakýchkoli nových léků v průběhu cytostatické léčby. Je nutné informovat opravdu o všech lécích, tedy i volně prodejných, jako jsou například některá projímadla, vitaminy, léky proti nachlazení a bolesti. Lékař rozhodne, které léky je nutné před začátkem chemoterapie vysadit.

Mohu v průběhu chemoterapie pracovat?

To záleží na více okolnostech, na vašem celkovém zdravotním stavu, druhu práce a způsobu chemoterapie. Celá řada lidí v průběhu chemoterapie může pokračovat ve své práci. Pokud užíváte pouze tablety, je situace o to snadnější. V případě injekcí nebo infuzí podávaných ambulantně lze jejich podání přesunout například na odpolední hodiny podle přání nemocného. Pokud se při chemoterapii cítíte velmi unavení, nebo máte jiné důvody, proč chcete práci dočasně přerušit, lékař vám zcela samozřejmě vypíše formulář pro pracovní neschopnost.

Jak poznám, že je chemoterapie účinná?

Lékaři a sestry mají mnoho možností jak zjistit, že chemoterapie je účinná a ničí nádorové buňky. Budou vám provádět celou řadu klinických a laboratorních vyšetření, například vyšetření krve, rentgenová vyšetření včetně výpočetní tomografie, izotopová vyšetření a další. Máte-li zájem, neváhejte a ptejte se ošetřujícího lékaře na výsledky vyšetření a testů i na účinnost probíhající léčby.

Jestliže klinické vyšetření a laboratorní testy mohou říci mnoho o účinnosti chemoterapie, výskyt nežádoucích účinků této léčby nemusí její účinnosti odpovídat. Nežádoucí účinky chemoterapie, jako jsou například nevolnost nebo vypadávání vlasů, jsou způsobeny tím, že chemoterapie poškozuje v těle i normální rychle se množící buňky. Občas se nemocní domnívají, že nemají-li nežádoucí účinky, chemoterapie není dostatečně účinná a jestliže mají značné nežádoucí účinky, chemoterapie funguje dobře. Není to pravda. Nežádoucí účinky jsou různé případ od případu, v závislosti na druhu použitého cytostatika, stavu nemocného i dalších okolnostech. Přítomnost či nepřítomnost nežádoucích účinků chemoterapie tedy nic nevypovídá o její účinnosti na nádorové buňky. Jestliže se nežádoucí účinky dostaví, musíme jim co nejlépe čelit. V další kapitole se budeme zabývat popisem nežádoucích účinků chemoterapie a způsoby, jak je možné tyto nežádoucí účinky zmírnit nebo zcela odstranit.

Tento text čerpá z brožurky pro pacienty s názvem Chemoterapie a vy. Brno, 2013. 5. upravené a doplněné vyd., 35 s. Plný text tohoto vydání si můžete stáhnout také v databázi brožur na Linkos.

Informace o stránce