imunoterapie

Imunoterapie zahrnuje postupy, které podporují buněčnou protinádorovou imunitu. Uplatňuje se u nádorů, u nichž jsou mutací pozměněny bílkoviny (antigeny) na povrchu buněk, takže je imunitní systém dokáže rozeznat.

Uplatňuje se především u hematologických nádorů nebo u některých solidních nádorů (melanomnádory hlavy a krkunádory ledvin, nádory plic, nádory močového měchýřeosteosarkom).

Možnosti imunoterapie: