imunoterapie

Látky, které podporují buněčnou protinádorovou imunitu. Používají se především u hematologických nádorů nebo u některých solidních nádorů. Do imunoterapie lze zařadit i použití monoklonálních protilátek.