trastuzumab emtansin (účinná látka)

▼Protinádorový lék ze skupiny cílené lékymonoklonální protilátky, (konjugáty protilátka-cytostatikum)
Bývá označován zkratkou T-DM1

Mechanismus účinku léku

  • Při HER2-pozitivitě je počet receptorů HER2 na povrchu buňky mnohonásobně zvýšen proti normálnímu stavu (= overexprese), to vede ke zvýšené signalizaci do nitra buňky a k růstu a dělení buněk.
  • Trastuzumab emtansin se váže na HER2,  komplex je internalizován ("spolknut") do nitra buňky, kde je buněčnými enzymy z komplexu uvolněno cytostatikum označované zkratkou DM1. Buňka při svém dělení vytváří dělící vřeténko z mikrotubulů. DM1 brání vzniku mikrotubulů, tím blokuje dělení buňky a navozuje její smrt. Dokud je cytostatikum vázáno na protilátku je zcela neúčinné lék tak cíleně působí pouze na buňky s receptorem HER2 na povrchu
  • Trastuzumab navázaný na HER2, blokuje jeho prorůstovou aktivitu a rovněž aktivuje imunitní reakci (na protilátkách závislá buněčná cytotoxicita)
  • Viz vyšetření IHC a ISH.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní infúze každé 3 týdny

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Trastuzumab emtansin nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pacientky, u kterých se vyskytly reakce na infúzi, raději nemají řídit nebo obsluhovat stroje, dokud se příznaky nezmírní

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen. 
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).