léčba nádorů

Při léčbě nádorů je zpravidla nutno kombinovat více léčebných způsobů (chirurgická léčba, radioterapie, chemoterapie, hormonální léčbacílená léčba, atd.), takovou léčbu pak označujeme jako léčbu komplexní.

Podle cíle, kterého má být léčbou dosaženo se rozlišuje léčba kurativní (cílem je úplné vyléčení), paliativní (při nemožnosti úplného vyléčení), podpůrná (napomáhá lépe snášet léčbu, např. léky proti zvracení) nebo symptomatická (pouze zmírňování příznaků nemoci, např. bolesti).

Podle vztahu k operaci se může jednat o léčbu adjuvantní nebo neoadjuvantní

Pokud se používá více léčebných způsobů (nebo léků) najednou jde o léčbu konkomitantní (souběžnou), pokud jsou léčebné způsoby nebo léky použity v předem plánovaném pořadí, jde o léčbu sekvenční.

Pokud léčba zasahuje celý organismus (chemoterapie apod.) jde o léčbu systémovou, léčba zaměřená jen na oblast primárního nádoru (a regionálních lymfatických uzlin) je léčba lokální / lokoregionální (chirurgická léčba, radioterapie apod.).