letrozol (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny protinádorové hormony a příbuzné látky, inhibitory aromatázy (IA)

Mechanismus účinku léku

  • Hormonální léčba karcinomu prsu je možná jen v případě, že v nádorových buňkách je prokázán estrogenní receptor (ER) a/nebo progesteronový receptor (PR PgR). Růst takových buněk je závislý na estrogenních hormonech. Před přechodem jsou zdrojem estrogenů vaječníky. U žen po menopauze vznikají estrogeny v periferních tkáních. Letrozol je nesteroidní inhibitor aromatázy (IA), brání vzniku estrogenních hormonů mimo vaječníky. Tvorbě hormonů ve vaječníku nebrání, proto je použití je možné až v době, kdy nejsou funkční vaječníky, tedy po přirozené nebo uměle navozeném přechodu.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Potahované tablety užívané ústy jednou denně dlouhodobě

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Při léčbě byly hlášeny únava závratě a ospalost, při řízení nebo obsluze strojů doporučeno dbát opatrnosti.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.