PGDFR (receptor růstového faktoru odvozeného z trombocytů)

Čtyři formy růstového faktoru (PGDF A, B, C, D) a dvě formy jeho receptoru (PGDFR α a β) jsou důležité pro embryonální vývoj tkání a jejich následnou funkci.

Amplifikace, mutace nebo fúze genů PGDFR jsou spojeny s nadměrnou aktivitou a se vznikem např. nádorů zažívacího traktu, nervového systému nebo hematologických nádorů.

Aktivita může být blokována některými inhibitory kinázy PGDFR, k nimž patří avapritinibbosutinibdasatinibimatiniblenvatinibmidostaurinnintedanibpazopanibponatinibripretinibregorafenibsorafenibsunitinib.