Edukační semináře / webcasty » praktický lékař odstranit

Seminář pro praktické lékaře 2019: „Onkologická problematika v ambulanci praktického lékaře“

Brněnské onkologické dny, Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti ČSL JEP, Sdružení praktických lékařů České Republiky a Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP si dovolují pozvat praktické lékaře na pravidelnou vzdělávací akci: „Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře,“ která se uskuteční dne 10. dubna 2018 v rámci Brněnských onkologických dnů. Akce bude probíhat v pavilonu „E“ brněnského výstaviště Veletrhy Brno a.s. (BVV) od 14,00 do 19,00 hod. Připravujeme pro vás velmi zajímavý program zaměřený zejména na problematiku onkologické prevence a protinádorové léčby, včetně stavů, se kterými se při onkologické léčbě může ve své ambulanci setkat i praktický lékař. První blok, pořádaný ve spolupráci se Sdružení praktických lékařů České Republiky a se Společností všeobecného lékařství ČLS JEP,  se bude podrobně věnovat dispenzarizaci onkologických pacientů v ambulanci praktického lékaře. Další bloky tradičně připravila Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti ČSL JEP.

Anketa pro praktické lékaře - co byste chtěli slyšet na BOD 2019?
MUDr. Milana Šachlová, CSc.et Ph.D.

Připravujeme již 7. ročník semináře Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře, který se uskuteční v rámci Brněnských onkologických dnů 2019 (10. - 12. dubna). Pomozte nám, prosím, s výběrem nejvhodnějšího dne v rámci konference i nejzajímavějších témat. Otazník je otevřen do 28. října 2018. Děkujeme!  

Dne 26. dubna 2017 uspořádala Sekce preventivní onkologie již tradiční vzdělávací akci s názvem „Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře“. Seminář se konal v rámci  největší české onkologické konference Brněnské onkologické dny. V roce 2017 se seminář zaměřil zejména na problematiku onkologické prevence, diferenciální diagnostiky související s malignitami, komplikací po onkologické léčbě a jejich řešení a také na pohled onkologů na alternativní a komplementární medicínu. Zvukový záznam přednášek předkládáme sice s ročním zpožděním, způsobeným na straně dodavatele, ale věříme, že přednášky nepozbyly aktuálnosti a pomohou praktickým lékařům v řešení onkologické problematiky v jejich ordinacích.  

Onkologická problematika v ambulanci praktického lékaře, Brno 2018

Dne 16. května 2018 uspořádala Sekce preventivní onkologie ČOS v rámci XLII. Brněnských onkologických dnů a XXXII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky již pošesté celodenní vzdělávací program pro praktické lékaře s názvem Onkologická problematika v ambulanci praktického lékaře. Šestý ročník se zaměřil na problematiku onkologické prevence, diagnostiku nádorových onemocnění a možnosti podpůrné a symptomatické terapie onkologicky nemocných v ambulanci praktického lékaře.

Onkologická problematika v ambulanci praktického lékaře - pozvánka na seminář pro praktické lékaře, 16. 5. 2018 v rámci Brněnských onkologických dnů

Brněnské onkologické dny a Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP si dovolují pozvat praktické lékaře na pravidelnou vzdělávací akci: „Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře,“ která se uskuteční dne 16. května 2018 v rámci Brněnských onkologických dnů. 

Onkologická problematika v ambulanci praktického lékaře, Brno 2016

Dne 29. dubna 2016 uspořádala Sekce preventivní onkologie ČOS v rámci XL. Brněnských onkologických dnů a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky již počtvrté celodenní vzdělávací program pro praktické lékaře s názvem Onkologická problematika v ambulanci praktického lékaře. Čtvrtý ročník byl průřezem onkologických témat, se kterými se praktický lékař ve své ambulanci může setkat, od prevence a screeningu, přes zvládání nežádoucích účinků léčby až po péči o onkologického pacienta v domácím prostředí.

Edukační programy - výchovou k prevenci nádorového onemocnění, Brno 2015

Dne 10. dubna 2015 uspořádala Sekce preventivní onkologie ČOS v rámci XXXIX. Brněnských onkologických dnů a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky již třetí ročník celodenní vzdělávací akce pro praktické lékaře s názvem Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře. Po úspěchu předchozích ročníků, se třetí ročník zaměřil především na edukační programy k výchově k onkologické prevenci, ale také na péči o onkologického pacienta v ordinaci praktického lékaře, zvládání toxicity léčby, problematiku výživy onkologického pacienta i problematiku paliativní péče.

Péče o onkologického pacienta v ordinaci praktického lékaře, Brno 2014

Dne 25. dubna 2014 uspořádala Sekce preventivní onkologie ČOS v rámci XXXVIII. Brněnských onkologických dnů a XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky již druhý ročník celodenní vzdělávací akce pro praktické lékaře s názvem Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře. Po úspěchu prvního ročníku, zaměřeného na problematiku primární onkologické prevence a časného záchytu nádorů, se druhý ročník zaměřil především na péči o onkologického pacienta v ordinaci praktického lékaře, zvládání toxicity léčby a problematiku výživy onkologického pacienta.

Prevence a léčba závislosti na tabáku - BOD 2013

Dne 18. dubna 2013 se v rámci XXXVII. Brněnských onkologických dnů a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky konal Workshop "Závislost na tabáku". Odeznělo sedm přednášek, které jsme pro vás natočili a můžete si je tak poslechnout přesně tak, jak odezněly v sále.

Nutriční podpora v onkologii - přednášky BOD 2013

Dne 18. dubna 2013 se v rámci XXXVII. Brněnských onkologických dnů a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky konala také sekce na téma Nutriční podpora v onkologii. Lékaři, nutriční terapeutky a sestry prezentovali sedm témat, které jsme pro vás natočili a můžete si je tak poslechnout přesně tak, jak odezněly v sále.  Pod některými přednáškami najdete také krátký kvíz, na kterém si můžete vyzkoušet Vaše znalosti z problematiky nutriční podpory u onkologického pacienta. 

Onkologická prevence v ordinaci praktického lékaře, Brno 2013

Dne 19. dubna 2013, druhý a poslední den XXXVII. Brněnských onkologických dnů a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, uspořádala Sekce preventivní onkologie ČOS celodenní vzdělávací program pro praktické lékaře, který se setkal s velkým zájmem, který po většinu dne převyšoval kapacitu sálu. Přednášky jsme pro vás natočili a mohou si je tak poslechnout i ti, kteří se již do sálu nevešli a nebo do Brna nepřijeli.