Onkologická problematika v ambulanci praktického lékaře, Brno 2018

Onkologická problematika v ambulanci praktického lékaře, Brno 2018

Dne 16. května 2018 uspořádala Sekce preventivní onkologie ČOS v rámci XLII. Brněnských onkologických dnů a XXXII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky již pošesté celodenní vzdělávací program pro praktické lékaře s názvem Onkologická problematika v ambulanci praktického lékaře. Šestý ročník se zaměřil na problematiku onkologické prevence, diagnostiku nádorových onemocnění a možnosti podpůrné a symptomatické terapie onkologicky nemocných v ambulanci praktického lékaře.

Seznam přednášek:

Natočení a zpracování přednášek v rámci vzdělávacího semináře pro praktické lékaře: "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře“ 2018 bylo spolufinancováno Brněnskými onkologickými dny 2018 a Českou onkologickou společností ČLS J.E.P. 

Před každou přednáškou jsme přednášejícímu položili jednu otázku, odpovědi byly určeny onkologickým pacientům

Abecední přehled přednášek pro praktické lékaře podle témat