Edukační semináře / webcasty

Zvládání a sdělování nepříjemných zpráv. Záznam živého webináře z 11. ledna 2021
RSDr. Mgr. Zuzana Nemčíková

V podvečer 11. ledna 2021 se konal další webový seminář cyklu #MysliProtiRakovine. Tématem bylo zvládání a sdělování nepříjemných zpráv. V improvizovaném studiu se sešli MUDr. Petr Pavlíček, lékař hematolog, který ve své praxi pracuje s lidmi s mnohočetným myelomem, onkologická pacientka a psycholožka RSDr. Mgr. Zuzana Nemčíková a PhDr., Ing. Martin Pospíchal, onkopsycholog. Podívejte se na záznam. 

Zvládání a sdělování nepříjemných zpráv - webinář 11. ledna 2021 v 17 hodin na Linkos

Každý z nás, každý den komunikuje s lidmi ve svém okolí. S naší rodinou, přáteli a blízkými. Také s našimi kolegy, a pokud jsme lékaři tak i s našimi klienty. Ve většině případů nám to nedělá zásadnější problém. Jsou ale situace, kdy je to najednou těžší. Kdy musíme tomu druhému říci něco, co se nám neříká lehko. Ať už je to náš blízký, nebo klient, kterému je třeba sdělit nepříjemnou zprávu. Člověk člověku jen velmi nerad říká špatné zprávy, ať už se týkají čehokoliv a to včetně zhoršení zdravotní situace. MUDr. Petr Pavlíček jako lékař, RSDr. Mgr. Zuzana Nemčíková a psycholog Martin Pospíchal k novém webináři. Ptejte se už nyní. 

Video: Záznam webináře „Nucená změna a pozitivní přístup k ní“ z Cyklu #MysliProtiRakovine
PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D.

Nabízíme Vám záznam v pořadí už čtvrtého živého přenosu (webináře) z cyklu #MysliProtiRakovine. Hlavním tématem byla tentokrát nucená změna, kterou přináší onkologické onemocnění. Hostem psychologa PhDr. Ing. Martina Pospíchala byla klinická psychoonkoložka Mgr. Libuše Kalvodová. Po úvodní prezentaci byly zodpovězeny vaše dotazy.

Seminář pro praktické lékaře 2019: „Onkologická problematika v ambulanci praktického lékaře“

Brněnské onkologické dny, Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti ČSL JEP, Sdružení praktických lékařů České Republiky a Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP si dovolují pozvat praktické lékaře na pravidelnou vzdělávací akci: „Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře,“ která se uskuteční dne 10. dubna 2018 v rámci Brněnských onkologických dnů. Akce bude probíhat v pavilonu „E“ brněnského výstaviště Veletrhy Brno a.s. (BVV) od 14,00 do 19,00 hod. Připravujeme pro vás velmi zajímavý program zaměřený zejména na problematiku onkologické prevence a protinádorové léčby, včetně stavů, se kterými se při onkologické léčbě může ve své ambulanci setkat i praktický lékař. První blok, pořádaný ve spolupráci se Sdružení praktických lékařů České Republiky a se Společností všeobecného lékařství ČLS JEP,  se bude podrobně věnovat dispenzarizaci onkologických pacientů v ambulanci praktického lékaře. Další bloky tradičně připravila Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti ČSL JEP.

Anketa pro praktické lékaře - co byste chtěli slyšet na BOD 2019?
MUDr. Milana Šachlová, CSc.et Ph.D.

Připravujeme již 7. ročník semináře Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře, který se uskuteční v rámci Brněnských onkologických dnů 2019 (10. - 12. dubna). Pomozte nám, prosím, s výběrem nejvhodnějšího dne v rámci konference i nejzajímavějších témat. Otazník je otevřen do 28. října 2018. Děkujeme!  

Dne 26. dubna 2017 uspořádala Sekce preventivní onkologie již tradiční vzdělávací akci s názvem „Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře“. Seminář se konal v rámci  největší české onkologické konference Brněnské onkologické dny. V roce 2017 se seminář zaměřil zejména na problematiku onkologické prevence, diferenciální diagnostiky související s malignitami, komplikací po onkologické léčbě a jejich řešení a také na pohled onkologů na alternativní a komplementární medicínu. Zvukový záznam přednášek předkládáme sice s ročním zpožděním, způsobeným na straně dodavatele, ale věříme, že přednášky nepozbyly aktuálnosti a pomohou praktickým lékařům v řešení onkologické problematiky v jejich ordinacích.  

Onkologická problematika v ambulanci praktického lékaře, Brno 2018

Dne 16. května 2018 uspořádala Sekce preventivní onkologie ČOS v rámci XLII. Brněnských onkologických dnů a XXXII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky již pošesté celodenní vzdělávací program pro praktické lékaře s názvem Onkologická problematika v ambulanci praktického lékaře. Šestý ročník se zaměřil na problematiku onkologické prevence, diagnostiku nádorových onemocnění a možnosti podpůrné a symptomatické terapie onkologicky nemocných v ambulanci praktického lékaře.

Onkologická problematika v ambulanci praktického lékaře - pozvánka na seminář pro praktické lékaře, 16. 5. 2018 v rámci Brněnských onkologických dnů

Brněnské onkologické dny a Sekce preventivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP si dovolují pozvat praktické lékaře na pravidelnou vzdělávací akci: „Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře,“ která se uskuteční dne 16. května 2018 v rámci Brněnských onkologických dnů. 

Onkologická problematika v ambulanci praktického lékaře, Brno 2016

Dne 29. dubna 2016 uspořádala Sekce preventivní onkologie ČOS v rámci XL. Brněnských onkologických dnů a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky již počtvrté celodenní vzdělávací program pro praktické lékaře s názvem Onkologická problematika v ambulanci praktického lékaře. Čtvrtý ročník byl průřezem onkologických témat, se kterými se praktický lékař ve své ambulanci může setkat, od prevence a screeningu, přes zvládání nežádoucích účinků léčby až po péči o onkologického pacienta v domácím prostředí.

Edukační programy - výchovou k prevenci nádorového onemocnění, Brno 2015

Dne 10. dubna 2015 uspořádala Sekce preventivní onkologie ČOS v rámci XXXIX. Brněnských onkologických dnů a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky již třetí ročník celodenní vzdělávací akce pro praktické lékaře s názvem Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře. Po úspěchu předchozích ročníků, se třetí ročník zaměřil především na edukační programy k výchově k onkologické prevenci, ale také na péči o onkologického pacienta v ordinaci praktického lékaře, zvládání toxicity léčby, problematiku výživy onkologického pacienta i problematiku paliativní péče.

Sympozium Využití imunitního systému v léčbě nádorů
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Přednášky edukačního sympózia, které se konalo v prosinci 2014 v Praze. Přednášky jsou určeny pro onkology. Autorem úvodu garant sympózia prof. MUDr. Bohuslav Melichar Ph.D.

Péče o pacienty v závěru života - přednášky 2014
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

Na XXVIII. Konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky v rámci Brněnských onkologických dnů 2014 byl zařazen také blok na téma péče o pacienty v závěru života. Jeho tři přednášky si můžete poslechnout. 

Péče o onkologického pacienta v ordinaci praktického lékaře, Brno 2014

Dne 25. dubna 2014 uspořádala Sekce preventivní onkologie ČOS v rámci XXXVIII. Brněnských onkologických dnů a XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky již druhý ročník celodenní vzdělávací akce pro praktické lékaře s názvem Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře. Po úspěchu prvního ročníku, zaměřeného na problematiku primární onkologické prevence a časného záchytu nádorů, se druhý ročník zaměřil především na péči o onkologického pacienta v ordinaci praktického lékaře, zvládání toxicity léčby a problematiku výživy onkologického pacienta.

Na Brněnských onkologických dnech v dubnu 2014 se uskutečnil edukační seminář na téma časného karcinomu žaludku.

MUDr. Milana Šachlová, CSc.et Ph.D.
Na letošních Brněnských onkologických dnech se uskutečníl také edukační seminář s názvem Mezioborová spolupráce v diagnostice a léčbě časného karcinomu žaludku. Přednášející sepsali souhrn a závěry tohoto semináře do doporučeného postupu, který předkládají lékařům  ve snaze dosáhnout toho, aby pacienti se zhoubným nádorem žaludku přišli k onkologovi ještě před chirurgickým výkonem a nebyli zbytečně v malnutrici. Souhrn je doplněn odkazy na audiovizuální přednášky, tak jak byly zaznamenány v Brně. 
Prevence a léčba závislosti na tabáku - BOD 2013

Dne 18. dubna 2013 se v rámci XXXVII. Brněnských onkologických dnů a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky konal Workshop "Závislost na tabáku". Odeznělo sedm přednášek, které jsme pro vás natočili a můžete si je tak poslechnout přesně tak, jak odezněly v sále.

Nutriční podpora v onkologii - přednášky BOD 2013

Dne 18. dubna 2013 se v rámci XXXVII. Brněnských onkologických dnů a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky konala také sekce na téma Nutriční podpora v onkologii. Lékaři, nutriční terapeutky a sestry prezentovali sedm témat, které jsme pro vás natočili a můžete si je tak poslechnout přesně tak, jak odezněly v sále.  Pod některými přednáškami najdete také krátký kvíz, na kterém si můžete vyzkoušet Vaše znalosti z problematiky nutriční podpory u onkologického pacienta. 

Onkologická prevence v ordinaci praktického lékaře, Brno 2013

Dne 19. dubna 2013, druhý a poslední den XXXVII. Brněnských onkologických dnů a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, uspořádala Sekce preventivní onkologie ČOS celodenní vzdělávací program pro praktické lékaře, který se setkal s velkým zájmem, který po většinu dne převyšoval kapacitu sálu. Přednášky jsme pro vás natočili a mohou si je tak poslechnout i ti, kteří se již do sálu nevešli a nebo do Brna nepřijeli.