zápisy ze zasedání sekcí » odborné sekce odstranit

V této části najdete zápisy z jednání Sekce pediatrické onkologie.

Zde najdete zápisy z jednání výboru Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP.

Zápisy z jednání Dermatoonkologické sekce České onkologické společnosti.

Zápisy z jednání Pracovní skupiny nutriční péče v onkologii při České onkologické společnosti. Příští setkání: 19. 4. 2018 v Praze

Psychoonkoogická sekce sdružuje psychology, kteří pracují pracují s onkologicky nemocnými a jsou členy ČOS. Sekce se schází ke společné práci několikrát do roka, zápisy z těchto schůzek si můžete přečíst.  V září 2022 proběhly mimořádné volby předsedy...

Zápis ze zasedání Pediatrické onkologické sekce ČOS ve dnech 29.2.-1.3.2024, Praha

Přečtěte si zápis z jednání Sekce pediatrické onkologie ve FN Motol, na kterém společně jednali zástupci obou pediatrických KOC (FN Motol a FN Brno). 

MUDr. Michaela Matoušková

Přítomni: prof.T. Bucher, prof. M. Babjuk, doc. A. Poprach, dr. M. Matoušková
On line: dr. J. Katolická, dr. J, Kopecký, dr. T. Svoboda

Zápis z valné hromady Psychoonkologické sekce ČOS 12. 2. 2020 v Brně

Přítomni: Libuše Kalvodová, Hana Kynkorová, Petra Nováková, Jan Pokorný, Martin Pospíchal, Alexandra Škrobánková, Ivona Šporcrová, Kristina Tóthová
Hosté: Jiří Kalvoda

Přítomní členové sekce: Libuše Kalvodová, Hana Kynkorová, Ivona Šporcrová, Hana Čápová
Omluveni, nemocní: Zdeněk Hrstka, Karolina Machová, Kristina Tothová, Alexandra Škrobánková, Věra Reichlová

Datum: 11.9. 2012 v Brně
Účastníci: členové PSNPO, prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

Mgr. Alexandra Škrobánková

Přítomni: Kalvodová, Škrobánková, Machová.
Omluveni: pro nemoc či nepříznivé počasí ostatní členové sekce

Zápis ze zasedání výboru Sekce pediatrické onkologie dne 8. října 2011 v Ústní nad Labem.

Zápis ze zasedání výboru Sekce pediatrické onkologie dne 21. dubna 2011 v Brně.

Zápis ze zasedání Sekce pediatrické onkologie ze dne 17.11.2007.