Zápis z valné hromady Psychoonkologické sekce ČOS 12. 2. 2020 v Brně

Přítomni: Libuše Kalvodová, Hana Kynkorová, Petra Nováková, Jan Pokorný, Martin Pospíchal, Alexandra Škrobánková, Ivona Šporcrová, Kristina Tóthová
Hosté: Jiří Kalvoda

Program:

 1. Kniha „Rakovina v rodině“:
  1. Je distribuována do známých kamenných knihkupectví, lze ji objednat i přes e-shopy.
  2. Nakladatelství Klika bude pravidelně informovat o jejím prodeji – tj. počtu prodaných kusů, finanční návratnosti ap.
  3. Propagace knihy - upoutávky na knihu v časopisech (Moje zdraví, Moje psychologie, Medical Tribune - L. Kalvodová); internet (P. Nováková); ev. na veřejných místech – návrh (L. Kalvodová, A. Škrobánková).
  4. Poděkování na přípravě knihy (všem zúčastněným, externím spolupracovníkům).
 2. Další publikace – příprava 2 článků do odborných periodik, odesláno k tisku (H. Kynkorová, M. Pospíchal, I. Šporcrová)
 3. Volby do vedení psychoonklogické sekce – příprava:
  1. Volby se budou konat prezenční formou na následující valné hromadě – oznámení členům sekce a pozvánka proběhne písemně (A. Škrobánková, H. Kynkorová).
  2. Kalvodová oznámila, že v dalším období nezamýšlí pracovat ve vedení sekce.
 4. Bálintovská skupinová práce – kazuistika.
 5. Následující valná hromada – je plánována na 24.4.2020, s místem konání v Liberci; konkrétní údaje setkání budou průběžně upřesňovány.

V Brně dne 12.2.2020

Zapsala: Ivona Šporcrová