Zápis ze zasedání výboru Onkourologické sekce ČOS ze dne 8. března 2023 v Praze

Přítomni: prof.T. Bucher, prof. M. Babjuk, doc. A. Poprach, dr. M. Matoušková
On line: dr. J. Katolická, dr. J, Kopecký, dr. T. Svoboda

Volby do výboru sekce

– jednohlasně byli zvoleni:

  • předsedou doc. A. Poprach
  • místopředsedou dr. M. Matoušková

Sekce schválila navržené programové prohlášení:

  • podpora edukace a spolupráce mladých onkologů a urologů
  • rozvoj interdisciplinární spolupráce v rámci MDT
  • stanovení odborných expertíz k vyšetřovacím metodám (např. BRCA mutace u diag.C61),
  • diagnostickým postupů a způsobu léčby
  • společná tvorba guidelines- ČOS, ČUS
  • rozvoj a akcentace spolupráce s periferním KOC
  • užší spolupráce a podpora společných uroonkologických akcí

zapsala
M. Matoušková