Archiv: 15. 8. 2002, ročník: 15, číslo: 4

flag
Počet nalezených položek: 15 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 2002; 15(4): 121-125.
Klíčová slova: Krvotvorné kmeňové bunky, ex vivo expanzia, génová terapia, mobilizácia, usídlenie/ krvetvorné kmenové buňky, ex vivo expanze, genová terapie, mobilizace, usídlení
Autoři: Markuljak Imrich
Klin Onkol 2002; 15(4): 126-129.
Klíčová slova: STAT 1, SOCS 3, interferony (IFN), maligní melanom, signální transdukce
Autoři: Boudný Vladimír, Kocák Ivo, Kovařík Jan
Klin Onkol 2002; 15(4): 130-135.
Klíčová slova: p53, leukemie, leukemogeneze, AML
Autoři: Pavlová Šárka, Mayer Jiří, Šmardová Jana
Klin Onkol 2002; 15(4): 136-141.
Klíčová slova: ovariální karcinom, chemoterapie, Taxol, interval debulking surgery, dose-density chemoterapie, neoadjuvantní chemoterapie, recidivující OC
Autoři: Tesařík Z.

Informace

Klin Onkol 2002; 15(4): 125.
Autoři: Holoubek Ivan
Klin Onkol 2002; 15(4): 129.
Klíčová slova: recenze
Klin Onkol 2002; 15(4): 135.
Autoři: Vítová Věra
Klin Onkol 2002; 15(4): 157-158.
Autoři: Šachlová Milana, Kosová M.
Klin Onkol 2002; 15(4): 158-159.

Původní práce

Klin Onkol 2002; 15(4): 142-144.
Klíčová slova: Karcinom prsu, radioterapie, homogenita dávky
Autoři: Kulhavý Milan, Kindlová Eva, Sedláček A., Kaislerová J., Brychta Milan, Kovařík Jan
Klin Onkol 2002; 15(4): 145-147.
Klíčová slova: neoadjuvantní chemoterapie, mitoxantron
Autoři: Bustová Ivana

Kazuistika

Klin Onkol 2002; 15(4): 148-152.
Klíčová slova: MALT lymfom (Mucosa Associated Lymphoid Tissue), plicní lokalizace, diagnóza, terapie
Autoři: Poznarova A., Maisnar Vladimír, Rešl M., Krejsek Jan, Žák Pavel, Malý Jaroslav

Zprávy

Klin Onkol 2002; 15(4): 153-154.
Autoři: Kocák Ivo, Petráková Katarína, Macková Dagmar
Klin Onkol 2002; 15(4): 155-156.
Autoři: Boudný Vladimír

Onkologická společnost

Klin Onkol 2002; 15(4): 160.
Klíčová slova: ČOS, Česká onkologická společnost ČLS JEP