Prezenční listina výboru ČOS

Prezenční listina za III. volební období výboru ČOS (2011-2015)

přítomen(na) / omluven(a)

II. pol/ 2011

2012

2013

2014

 

prof.MUDr.Jiří Vorlíček,CSc.

5/0 9/0 9/0 9/0

přítomen: 32

omluven: 0

prof.MUDr.Jitka Abrahámová,CSc.

5/0 8/1 5/4 7/2

přítomna: 25

omluvena: 7

doc.MUDr.Karel Cwiertka,Ph.D.

5/0 8/1 8/1 7/2

přítomen: 28

omluven: 4 

doc.RNDr. Ladislav Dušek,Ph.D.

5/0 6/3 7/2 3/6

přítomen: 21

omluven: 11

doc.MUDr.Jindřich Fínek,Ph.D.

4/1  6/3 6/3  5/4

přítomen: 21 

omluven: 11

MUDr. Iveta Kolářová,Ph.D.

5/0   9/0 8/1 8/1

přítomna: 30 

omluvena: 2

prof.MUDr. Bohuslav Melichar,Ph.D.

5/0  9/0  9/0  9/0

přítomen: 32

omluven: 0

MUDr. Katarína Petráková,Ph.D.

3/2   8/1 9/0 9/0

přítomna: 29

omluvena: 3

prof.MUDr. Liboš Petruželka,CSc.

3/2    7/2 7/2 6/3

přítomen: 23

omluven: 9

MUDr. Jana Prausová,Ph.D.,MBA

5/0  8/1  7/2  8/1

přítomen: 28 

omluven: 4

prof.MUDr. Aleš Ryška,Ph.D.

5/0   7/2 6/3 8/1

přítomen: 26

omluven:  6

doc.MUDr. Petra Tesařová,CSc.

5/0    7/2 7/2 7/2

přítomen: 26

omluven: 6

prof.MUDr. Rostslav Vyzula,CSc.

2/3    5/4 6/3 1/8

přítomen: 14

omluven: 18

prof.MUDr. Jan Žaloudík,CSc.

1/4   0/9 0/9  1/8

přítomen: 2

omluven: 30