Kandidátní listiny

Kandidátní listina pro volby do výboru České onkologické společnosti ČLS JEP pro období 2015-2019:

 1. prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
 2. MUDr. Jiří Bartoš, MBA
 3. doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
 4. prof. MUDr. David Cibula, CSc.
 5. prof. MUDr. Miloš Duda, DrSc.
 6. doc. MUDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
 7. MUDr., PharmDr. Jan Dvořák
 8. doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.
 9. doc. MUDr. Vuk Fait, CSc.
 10. doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA
 11. prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
 12. MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA
 13. MUDr. Jana Katolická, Ph.D.
 14. MUDr. Petr Klepetko
 15. MUDr. Renata Koževnikovová
 16. MUDr. Eugen Kubala
 17. Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.
 18. MUDr. Zdeněk Linke
 19. MUDr. Martin Matějů, Ph.D.
 20. MUDr. Michaela Matoušková
 21. prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
 22. MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA
 23. prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
 24. MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.
 25. prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
 26. doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA
 27. prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
 28. MUDr. Luboš Skopal
 29. doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.
 30. doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
 31. MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
 32. doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.
 33. MUDr. Martin Šmakal
 34. Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
 35. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
 36. prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
 37. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.
 38. MUDr. Jan Vydra
 39. prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
 40. prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Kandidátní listina pro volby do revizní komise ČOS ČLS JEP pro období 2015-2019:

 1. MUDr. Jozef Čupka
 2. MUDr. Jiří Förster
 3. MUDr. Václav Janovský
 4. MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.
 5. MUDr. Hana Študentová

Kandidátní listiny ve formátu pdf