Výsledky voleb

Dne 30.6.2015 se konalo 1. zasedání nově zvoleného výboru a revizní komise ČOS ČLS JEP. Hlavním úkolem prvního zasedání byla volba funkcionářů.

Výsledky voleb funkcionářů výboru ČOS a revizní komise ČOS:

 • Předsedkyně: doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA.
 • Místopředseda: prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
 • Vědecký sekretář: doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
 • Pokladník: MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
 • Předsedkyně revizní komise ČOS: MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.

Podrobné výsledky a průběh voleb bude součástí zápisu ze zasedání výboru.


 

Dne 18. května 2015 proběhlo zasedání volební komise, na kterém byly otevřeny volební obálky, sečteny hlasy, vyřešeny všechny sporné případy – v souladu s Volebním řádem České lékařské společnosti J.E.P.  

Výsledky voleb do výboru ČOS:

 • doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 186
 • doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. 186
 • MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D. 182
 • doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. 170
 • prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. 169
 • doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA 163
 • MUDr. Katarína Petráková, Ph.D. 157
 • prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. 147
 • doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. 140
 • prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. 139
 • prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA 136
 • prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. 136
 • prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. 136

 • MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. 123 - náhradník
 • prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. 116 - náhradník
 • prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. 112 - náhradník

 • MUDr. Milan Vošmik, Ph.D. 106
 • prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. 104
 • MUDr. Zdeněk Linke 103
 • doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D. 100
 • doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. 99
 • doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA 97
 • MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA 96
 • MUDr. Martin Šmakal 79
 • MUDr. Jana Katolická, Ph.D. 73
 • MUDr., PharmDr. Jan Dvořák 72
 • prof. MUDr. David Cibula, CSc. 69
 • doc. MUDr. Vuk Fait, CSc. 67
 • MUDr. Eugen Kubala 66
 • MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA 64
 • MUDr. Luboš Skopal 62
 • doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D. 59
 • MUDr. Renata Koževnikovová 57
 • MUDr. Petr Klepetko 54
 • MUDr. Jan Vydra 54
 • MUDr. Jiří Bartoš, MBA 47
 • prof. MUDr. Miloš Duda, DrSc. 38
 • MUDr. Michaela Matoušková 38
 • MUDr. Martin Matějů, Ph.D. 32
 • doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D. 19

Výsledky voleb do revizní komise:

 • MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D. 252
 • MUDr. Václav Janovský 206
 • MUDr. Hana Študentová 196

 • MUDr. Jiří Förster 80 - náhradník

 • MUDr. Jozef Čupka 75

Po skončení práce volební komise byly všechny platné volební lístky, všechny obálky, všechny neplatné volební lístky i volební obálky doručené po vypršení termínu uloženy na evidenci členů ČLS JEP. Dle volebního řádu začíná běžet měsíční lhůta na případné stížnosti na průběh voleb. Tato lhůta vyprší 19.6.2015. Stížnosti je nutno zaslat na e-mailovou adresu předsedy volební komise Karel.Cwiertka@fnol.cz.

Volební komise se bude doručenými stížnostmi zabývat 20.6.2015.