Výbor ČOS 2011-2015

Složení výboru České onkologické společnosti ČLS J.E.P. v právě končícím volebním období 2011-2015:

předseda:

Prof.MUDr.Vorlíček Jiří, CSc., dr.h.c.

Děkanát LF MU
Kamenice 5
625 00 Brno
e-mail: jvorlic@fnbrno.cz 

místopředseda:

Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Onkologické oddělení TN
Vídeňská 800
Praha 4, 140 59
tel: 261 082 522
e-mail: onkolog@ftn.cz

vědecký sekretář:

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

Onkologická klinika
Fakultní nemocnice Olomouc
I.P. Pavlova 6
Olomouc, 775 20
tel.: 588 444 295
fax: 588 442 522
e-mail: bohuslav.melichar@fnol.cz

pokladník:


Doc.MUDr.Petra Tesařová, CSc.

Onkologická klinika
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel: 224 692 219
fax: 224 921 716
e-mail: tesarova.petra@vfn.cz; petra.tesarova@lf1.cuni.cz

člen výboru:

Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
Kamenice 3
625 00 Brno
dusek@iba.muni.cz

člen výboru:

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Masarykův onkologický ústav Brno
Žlutý kopec 7
656 63 Brno
phone: +420 5 4313 6800
fax: +420 5 4313 2450
e-mail: vyzula@mou.cz

člen výboru:


Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Onkologická klinika
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
U nemocnice 2
128 08 Praha 2
tel: 224 692 219
fax: 224 921 716
e-mail: petruzelka.lubos@vfn.cz, petruzel@mbox.cesnet.cz

člen výboru:

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA

Radioterapeutko-onkologické oddělení FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha
jana.prausova@fnmotol.cz

člen výboru:

Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

Radioterapeutické a onkologické oddělení
Fakultní nemocnice Plzeň
Fodermayerův pavilon
tel.: 377 153 121
e-mail: finek@fnplzen.cz

člen výboru:


Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN
Hradec Králové
500 05
ryskaale@gmail.com

člen výboru:

Prof.MUDr.Žaloudík Jan, CSc.

Masarykův onkologický ústav Brno
Žlutý kopec 7
656 63 Brno
jan.zaloudik@gmail.com

předseda revizní komise:

MUDr. Karel Cwiertka, Ph.D.

Onkologická klinika
Fakultní nemocnice Olomouc
I.P. Pavlova 6
Olomouc, 775 20
tel.: 588 444 295
fax: 588 442 522
e-mail: karel.cwiertka@fnol.cz

člen revizní komise:

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav Brno
Žlutý kopec 7
656 63 Brno
petrakova@mou.cz

člen revizní komise:

MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.

Oddělení klinické a radiační onkologie
Multiscan s.r.o.
Pardubická krajská nemocnice a.s.,
Kyjevská 44
530 00 Pardubice
iveta.kolarova@nemocnice-pardubice.cz