Seznam členů ČOS k 20.3.2015

Zde je uveden seznam členů České onkologické společnosti ČLS JEP, který slouží k výběru kandidátů do výboru a revizní komise ČOS ČLS JEP. Seznam je aktualizován v souladu s členskou evidencí České lékařské společnosti JEP. Poslední kontrola platného členství v ČOS a aktualizace seznamu členů proběhne k 31. březnu 2015. V případě, že jste řádným členem ČOS, zaplatili jste v roce 2014 členský příspěvek a nenašli jste zde své jméno, kontaktujte Členskou evidenci ČLS s žádostí o opravu. V případě, že je vaše členství v pořádku, bude Vám volební lístek zaslán dodatečně. Volební lístky budou rozeslány na adresu uvedenou v databázi ČLS JEP!

K 21. lednu 2015 proběhla kontrola členské evidence. Dle sdělení členské evidence České lékařské společnosti J.E.P. bylo vyjmuto ze seznamu členů ČOS téměř sto osob, většinou proto, že nezaplatilo členský příspěvek za rok 2014 a tím de jure, přestali být členy ČOS. Pokud se chcete zúčastnit blížících se voleb, ať už jako kandidát nebo jako volič, doporučuji vám, dát si do pořádku své členství v České lékařské společnosti. Jelikož se centrální evidence členů ČLS JEP i jejích jednotlivých organizačních složek (tj. odborných společností) vede centrálně v sekretariátu ČLS JEP, je třeba problém řešit s Členskou evidencí České lékařské komory J.E.P. O vyrovnání dluhu a znovuzařazení do členské evidence, informujte, prosím, neprodleně paní Caskovou, sekretářku České onkologické společnosti, aby mohla vaše jméno zařadit do seznamu voličů. Seznam členů, kteří byli vyřazeni z členské evidence a důvody, proč se tak stalo, najdete zde.

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.

A

 • MUDr. Václav Abrahám
 • prof. MUDr. Jitka Abrahámová DrSc.
 • prof. MUDr. Zdeněk Adam CSc.
 • MUDr. Lukáš Adamčík
 • MUDr. Dagmar Adámková-Krákorová
 • doc. MUDr. Jiří Adler CSc.
 • prof. MUDr. Oskar Andrýsek DrSc.
 • MUDr. Milan Anton
 • prof. MUDr. Petr Arenberger DrSc., MBA
 • As. MUDr. Monika Arenbergerová PhD.
 • MUDr. Soňa Argalacsová
 • MUDr. Vladimíra Arnetová
 • MUDr. Alexandra Aschermannová
 • MUDr. Božena Augustinová CSc.
 • MUDr. René Aujeský

B

 • MUDr. Lenka Babičková
 • prof. MUDr. Marek Babjuk CSc.
 • MUDr. Viera Bajčiová CSc.
 • MUDr. Eva Balážiová
 • MUDr. Lenka Baldíková (Slámová)
 • MUDr. Jaroslava Barkmanová
 • MUDr. Martin Baršovský
 • MUDr. Eva Bartáková
 • MUDr. Jiřina Bártková
 • MUDr. Jiří Bartoš
 • MUDr. Jiří Bartoš MBA
 • MUDr. Robert Bartoš Ph.D.
 • MUDr. Marie Bartoušková
 • MUDr. Hana Bašová
 • MUDr. Stanislav Batko
 • MUDr. Markéta Bečvářová( Zajíčková)
 • MUDr. Otakar Bednařík CSc.
 • MUDr. Marie Bělehradová
 • MUDr. Pavel Běleš
 • MUDr. Beatrix Bencsiková
 • Mgr. Andrea Benedíková
 • PharmDr. Martin Beneš
 • MUDr. Petr Beneš
 • prof. MUDr. Vladimír Beneš DrSc.
 • RNDr. Lucie Benešová Ph.D.
 • MUDr. Kateřina Benešová CSc.
 • Mgr. Jitka Berkovcová Ph.D.
 • MUDr. Lucie Betlachová
 • MUDr. Julie Bienertová-Vašků Ph.D.
 • MUDr. Ondřej Bílek
 • MUDr. Tomáš Blažek
 • MUDr. Silvie Blažková
 • MUDr. Jakub Blecha
 • RNDr. Alena Blechová
 • MUDr. Pavel Boček
 • MUDr. Lucia Bohovicová
 • MUDr. Ingrid Bolomská
 • prof. MUDr. Jan Borovanský CSc.
 • MUDr. Ludmila Boublíková Ph.D.
 • Mgr. Jan Bouchal
 • MUDr. Kateřina Bouchalová (Špačková) Ph.D.
 • RNDr. Jan Brábek Ph.D.
 • MUDr. Dagmar Brančíková
 • MUDr. Zlatuše Bravencová
 • MUDr. Olga Brázdilová
 • MUDr. Miloš Broďák Ph.D.
 • MUDr. Simona Brokešová-Paulíková
 • MUDr. Vladimír Brtník
 • RNDr. Jana Březinová Ph.D.
 • MUDr. Ivana Březinová
 • MUDr. Jan Bříza CSc., MBA
 • MUDr. Martin Bučo
 • MUDr. Jana Bucharová
 • MUDr. Tomáš Büchler Ph.D.
 • MUDr. Petr Burkoň Ph.D.
 • MUDr. Ivana Bustová
 • MUDr. Petr Bušek Ph.D.

C

 • doc. MUDr. Petr Cetkovský Ph.D.
 • prof. MUDr. David Cibula CSc.
 • MUDr. Jan Cincibuch
 • MUDr. Petr Cinek Ph.D.
 • MUDr. Oldřich Coufal
 • MUDr. Ing. Jakub Cvek Ph.D.
 • MUDr. Karel Cwiertka Ph.D.
 • MUDr. Petr Cypro
 • MUDr. Stanislav Czudek CSc.

Č

 • MUDr. Michaela Čabiňáková
 • Prof. MUDr. Ivan Čapov CSc.
 • PhDr. Hana Čápová
 • MUDr. Filip Čečka Ph.D.
 • MUDr. Miroslav Čecháček
 • MUDr. Eva Čecháková
 • MUDr. Jana Čejková (dříve Kaňáková)
 • MUDr. Michaela Čepelová
 • MUDr. Petr Čerbák
 • Mgr. Jana Černá Dis.
 • MUDr. Taťana Černá
 • MUDr. Roman Černohorský
 • MUDr. Markéta Černovská
 • MUDr. Vladimír Černý
 • MUDr. Renata Červená
 • prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka CSc.
 • MUDr. Jindra Čiberová
 • MUDr. Vlastimila Čmejlová
 • MUDr. Petr Čoupek
 • MUDr. Helena Čoupková
 • MUDr. Jozef Čupka

D

 • MUDr. Jarmila Dědková
 • MUDr. Milouš Derner
 • MUDr. Mamadou Dia
 • MUDr. Petr Diviš Ph.D.
 • MUDr. Kristýna Divišová
 • RNDr. Martina Divoká
 • prof. MUDr. Michal Dlouhý CSc.
 • MUDr. Barbora Dobiášová
 • MUDr. Jarmila Dohnalová
 • MUDr. Hynek Dolanský
 • MUDr. Miluše Dolečková
 • MUDr. Barbora Dolečková
 • doc. MUDr. Jan Doležel Ph.D.
 • MUDr. Zuzana Donátová
 • MUDr. Barbara Donocíková
 • doc. Mgr. Jiří Drábek PhD.
 • MUDr. Eva Drahokoupilová
 • MUDr. Josef Drbal
 • prof. MUDr. Miloslav Duda DrSc.
 • MUDr. Ivana Dulíková
 • Doc. MUDr. Pavel Dundr
 • MUDr. Pavel Dušek
 • doc. RNDr. Ladislav Dušek Ph.D.
 • Doc.MUDr. Jana Dvořáčková Ph.D., M.I.A.C
 • Doc. MUDr. Josef Dvořák Ph.D.
 • MUDr. Vladimír Dvořák
 • MUDr. PharmDr. Jan Dvořák
 • Ing. Dana Dvořáková (Králová) CSc.
 • Mgr. Marta Dziechciarková Ph.D.
 • MUDr. Magdaléna Dzivjaková
 • MUDr. Petr Džubák

Ď

 • MUDr. Jaroslav Ďurči

E

 • prof. MUDr. Tomáš Eckschlager CSc.
 • MUDr. Marcela Ecksteinová
 • Prof. MUDr. Jiří Ehrmann jr. Ph.D.
 • MUDr. Jana Ehrmannová
 • MUDr. Romana Emmerová,
 • MUDr. Daniela Engelová
 • doc. MUDr. Karel Ettler CSc.

F

 • doc. MUDr. Edgar Faber CSc.
 • doc. MUDr. Vuk Fait CSc.
 • Doc.MUDr. David Feltl Ph.D., MBA
 • MUDr. Petr Filipenský
 • MUDr. Emanuel Filo
 • prof. MUDr. Jindřich Fínek Ph.D.
 • MUDr. Daniela Fischerová PhD.
 • MUDr. Jana Floriánová
 • MUDr. Helena Fojtíková
 • MUDr. František Folber
 • MUDr. Martin Foldyna
 • MUDr. Elena Foltýnová
 • MUDr. Sylva Forejtková
 • Doc.MUDr. Lenka Foretová Ph.D.
 • MUDr. Jiří Förster
 • MUDr. Alena Francová
 • MUDr. Michael Frank
 • MUDr. Alena Franková
 • doc. MUDr. Pavel Freitag CSc.
 • MUDr. Tomáš Frey CSc.
 • MUDr. Tomáš Frgala
 • MUDr. Michaela Fridrichová
 • MUDr. Petr Frydrych
 • MUDr. Dana Frydrychova
 • prof. MUDr. Terezie Fučíková DrSc.

G

 • MUDr. Blanka Gajová
 • Mgr. Markéta Gančarčíková
 • MUDr. Marta Ganevová
 • MUDr. Petra Garnolová
 • MUDr. Jiří Gatěk
 • MUDr. Patrik Georgiev
 • MUDr. Marcela Goišová (dříve Kuželová)
 • MUDr. Marie Goldmanová
 • MUDr. Jana Gombošová
 • MUDr. Petar Gráf
 • MUDr. Dan Gregorek
 • MUDr. Peter Grell
 • MUDr. Jiří Grim Ph.D.
 • MUDr. Adolf Gryga CSc.
 • MUDr. Ivona Grygárková
 • Mgr. Barbora Grymová
 • doc. MUDr. Robert Gürlich CSc.

H

 • MUDr. Jan Haber CSc.
 • doc. MUDr. Marián Hajdúch Ph.D.
 • MUDr. Vladimír Hájek
 • prof. MUDr. Roman Hájek CSc.
 • MUDr. Jaroslav Hájek
 • MUDr. Jana Halámková
 • MUDr. Kateřina Hanousková (pův. Hesová)
 • MUDr. Jana Hanyšová
 • MUDr. Libor Havel
 • MUDr. Marie Havlásková
 • MUDr. Ivana Havlíčková
 • doc. MUDr. Roman Havlík Ph.D.
 • MUDr. Zdeněk Havlík
 • MUDr. Lenka Havránková
 • MUDr. Pavel Hejduk
 • Mgr. Karel Hejduk
 • MUDr. Věra Hejzlarová
 • Doc. MUDr. Jiří Heráček Ph.D.
 • MUDr. Miroslava Hesová
 • MUDr. Eva Hlaváčková
 • MUDr. Alice Hlobilková Ph.D.
 • MUDr. Antonín Hluší
 • MUDr. Miroslav Hodek
 • MUDr. Jiří Hofmann
 • prof. MUDr. Jiří Hoch CSc.
 • MUDr. Jiří Holakovský
 • MUDr. Miloš Holánek
 • MUDr. Petra Holečková
 • MUDr. Ivan Holeyšovský
 • MUDr. Marta Holíková
 • Veronika Holinková DiS.
 • MUDr. Simona Hollá
 • MUDr. Jan Holoubek
 • doc. MUDr. Luboš Holubec (jr.) Ph.D.
 • MUDr. Ladislav Honěk
 • MUDr. Hana Honová
 • MUDr. Michaela Honzírková
 • doc. MUDr. Milan Hora Ph.D.
 • doc. MUDr. Ladislav Horák DrSc.
 • MUDr. Jiří Horažďovský
 • RNDr. Jan Horčičko
 • MUDr. Pavel Horkel
 • MUDr. Jan Horna
 • MUDr. Jana Hornová
 • MUDr. Karolína Hovorková
 • Doc. MUDr. Lumír Hrabálek Ph.D.
 • MUDr. Petra Hrabětová
 • MUDr. Michal Hrnčiarik
 • Mgr. Roman Hrstka PhD.
 • PhDr. Zdeněk Hrstka Ph.D.
 • prof. MUDr. Hana Hrstková CSc.
 • prof.MUDr. Drahoslava Hrubá CSc.
 • MUDr. Magdaléna Hudcová
 • MUDr. Ivan Hunák
 • MUDr. Lucie Hussarová
 • MUDr. Josef Hyll
 • MUDr. Ludmila Hynková

CH

 • doc. MUDr. Richard Chaloupka CSc.
 • MUDr. Jiří Chalupa
 • MUDr. Subhash Chaudhary
 • MUDr. Lukáš Chlachula
 • MUDr. Martina Chodacká
 • MUDr. Vladimír Chochola
 • MUDr. Josef Chovanec Ph.D.
 • MUDr. Vojtěch Chrenko CSc.
 • MUDr. Radek Chvátal

I

 • prof. MUDr. Karel Indrák DrSc.

J

 • MUDr. Abbas Jahaf
 • MUDr. Jitka Jakešová
 • MUDr. Alena Jakšičová
 • MUDr. Zdeněk Janáček
 • Doc. MUDr. Radim Jančálek Ph.D.
 • MUDr. Natália Jančárková Ph.D.
 • MUDr. Pavel Jandík Ph.D.
 • MUDr. Anna Jandová CSc.
 • MUDr. Zuzana Janková
 • MUDr. Filip Janků
 • MUDr. Olga Janků
 • Bc. Anna Janošťáková
 • MUDr. Dana Janotová
 • MUDr. Václav Janovský
 • MUDr. Jan Jansa
 • MUDr. František Janů
 • doc. MUDr. Ladislav Jarolím CSc.
 • MUDr. Petra Jarolímová
 • doc. MUDr. Václav Jedlička Ph.D.
 • MUDr. Hana Jedličková Ph.D.
 • MUDr. Alena Jelínková
 • Ing. Marcela Jelínková
 • MUDr. Věra Jílková
 • MUDr. Pavel Jindra Ph.D.
 • MUDr. Tomáš Jínek
 • MUDr. Marie Jirková
 • MUDr. Michaela Jirkovská
 • MUDr. Kateřina Jirsová
 • doc. MUDr. Jiří Jonák DrSc.
 • MUDr. Lucie Jordánová
 • MUDr. Pavla Jungmannová
 • MUDr. Andrea Jurečková

K

 • as.MUDr. Edita Kabíčková Ph.D.
 • MUDr. Renata Kalábová
 • MUDr. Hana Kalábová
 • MUDr. Klára Kališová
 • MUDr. Ondřej Kalita Ph.D.
 • Mgr. Libuše Kalvodová
 • MUDr. Hana Kaňková
 • MUDr. Petr Karásek
 • Tomáš Karlas
 • MUDr. Taťána Karpiánová
 • MUDr. Martin Kašpar
 • MUDr. Karolína Kašparová
 • prof. MUDr. Bohuslav Kašťák DrSc.
 • MUDr. Jana Katolická Ph.D.
 • Mgr. Beáta Katrincsáková
 • doc. MUDr. Ivan Kawaciuk CSc.
 • MUDr. Tomáš Kazda
 • MUDr. Jana Keilová
 • MUDr. Jan Kelbl
 • MUDr. Tomáš Kepák
 • MUDr. Igor Kiss Ph.D.
 • MUDr. Martin Klabusay Ph.D.
 • MUDr. Jaroslav Klát Ph.D.
 • MUDr. Petra Kleiblová Ph.D.
 • prof., MUDr. Jiří Klein Ph.D., EBSQ
 • MUDr. Jan Klener
 • prof. MUDr. Pavel Klener DrSc.
 • MUDr. Petr Klepetko
 • MUDr. Oxana Klimenko Ph.D.
 • RNDr. Daniel Klimeš Ph.D.
 • MUDr. Emanuela Kmoníčková
 • MUDr. Ivo Kocák Ph.D.
 • MUDr. Ilona Kocáková Ph.D.
 • Lucie Kociánová
 • MUDr. Eva Kocmanová
 • MUDr. Marie Kočová
 • prof. MUDr. Roman Kodet CSc.
 • MUDr. Tereza Kohlová
 • MUDr. Milan Kohoutek
 • MUDr. Vladimír Kokeš
 • prof. MUDr. Zdeněk Kolář CSc.
 • MUDr. Iveta Kolářová Ph.D.
 • MUDr. Helena Kolářová
 • doc. MUDr. Bohuslav Konopásek CSc.
 • RNDr. Marie Konopková
 • MUDr. Michal Konupčík
 • doc. MUDr. Otakar Kopecký CSc.
 • MUDr. Jindřich Kopecký
 • MUDr. Dana Kopřivová
 • MUDr. Drahomíra Kordíková
 • MUDr. Hana Korunková
 • MUDr. Jaromír Kořínek
 • MUDr. Ivana Kosíková
 • MUDr. Kateřina Košatová
 • MUDr. Rostislav Kotásek
 • MUDr. Vladimír Kotek
 • MUDr. Olga Kotnourová
 • MUDr. Renáta Koubová
 • MUDr. Leona Koubková
 • MUDr. Vladimíra Koudeláková (Palková)
 • prof. MUDr. Josef Koutecký DrSc.
 • MUDr. Jiřinka Koutná
 • MUDr. Kamila Koutňáková
 • RNDr. Jan Kovář CSc.
 • MUDr. Otakar Kovář
 • MUDr. Vladimír Koza (1954 - 2012)
 • PharmDr. Šárka Kozáková MBA
 • MUDr. Renata Koževnikovová
 • MUDr. Ivana Krajsová
 • doc.MUDr. Eva Králíková CSc.
 • MUDr. Jana Králová
 • MUDr. Filip Kramář
 • MUDr. Marta Krásenská-Kovářová
 • Dr.Ing. Eva Kreigová
 • MUDr. Jana Kreisslová
 • MUDr. Eva Krejčí
 • Mgr. Veronika Krhutová
 • Dr., Ing. Eva Kriegová
 • MUDr. Lenka Kristková
 • MUDr. Pavel Krištof
 • MUDr. Karol Križan
 • MUDr. Petr Krsička
 • MUDr. Jarmila Kruseová
 • MUDr. Věra Krušínská
 • MUDr. Leoš Křen Ph.D.
 • MUDr. Evžen Křepela CSc.
 • MUDr. Iva Křepelková
 • MUDr. Anna Křepelová
 • MUDr. Jana Křepelová
 • MUDr. Václav Kříž
 • MUDr. Jiří Kubáček MBA
 • MUDr. Kateřina Kubáčková
 • MUDr. Eugen Kubala
 • MUDr. Otakar Kubala
 • MUDr. Petra Kubánková
 • MUDr. Rudolf Kubát CSc.
 • MUDr. Jolana Kubátová
 • Doc.MUDr. Martina Kubecová Ph.D.
 • MUDr. Ondřej Kubeček
 • MUDr. Martina Kuberová
 • MUDr. Jiří Kubeš PhD.
 • MUDr. Milan Kučera
 • MUDr. Jiří Kudrmann
 • MUDr. Rostislav Kuklík MBA
 • MUDr. Jana Kulhánková
 • MUDr. Petra Kundratová
 • MUDr. Olga Kunertová
 • MUDr. Martin Kupec
 • MUDr. Milan Kůta
 • MUDr. Jana Kutová
 • doc. MUDr. David Kužel CSc.
 • MUDr. Josef Kvěch
 • MUDr. Tamara Kyselá

L

 • Doc.MUDr.Jan Laco,Ph.D.
 • MUDr. Radek Lakomý PhD.
 • MUDr. Veronika Langová
 • MUDr. Zuzana Lapáčková
 • MUDr. Miroslav Lapeš
 • MUDr. Iveta Lašková
 • MUDr. Markéta Lavrišinová
 • MUDr. Pavel Pavlov Lazarov
 • MUDr. František Lehanka
 • MUDr. Petr Lemež CSc.
 • MUDr. Radmila Lemstrová
 • MUDr. Lenka Lesná
 • MUDr. Eva Létalová
 • Mgr. Pavla Lhotová
 • MUDr. Marián Liberko
 • MUDr. Kateřina Licková
 • MUDr. Věra Linke
 • MUDr. Zdeněk Linke
 • Jiří Lipert
 • RNDr. Libuše Lizcová
 • MUDr. Ladislav Löffelmann
 • MUDr. Radka Lohynská Ph.D.
 • MUDr. Silvia Lopatníková
 • MUDr. Ivan Lorenz
 • MUDr. Miroslav Louda Ph.D.
 • MUDr. Marie Lukášová
 • RNDr. Naděžda Lukášová
 • MUDr. Šárka Lukešová Ph.D.
 • MUDr. Lucie Lukešová
 • MUDr. Milan Lysý

M

 • MUDr. Petr Macek Ph.D.
 • MUDr. Vladimír Mach
 • MUDr. Magda Macháňová
 • Mgr. Karolína Machová
 • MUDr. Alena Machovcová MBA
 • Bc. Ondřej Májek
 • MUDr. Martin Majirský
 • MUDr. Petra Malá
 • MUDr. Radek Malík
 • MUDr. Běla Malinová
 • Mgr. Eva Malinová
 • MUDr. Josef Mališ
 • MUDr. Alberto Malucelli
 • MUDr. Ivan Malý
 • MUDr. Michael Man
 • MUDr. Viktor Maňásek
 • prof. MUDr. Václav Mandys CSc.
 • prof. MUDr. Miloslav Marel CSc.
 • MUDr. Pavel Mareš
 • MUDr. Jana Marková
 • MUDr. Petr Martinov
 • MUDr. Vojtěch Martinus
 • MUDr. Jan Mařan
 • MUDr. Lenka Mášová
 • MUDr. Vít Martin Matějka
 • MUDr. Martin Matějů
 • doc. MUDr. Bohuslav Matouš CSc.
 • MUDr. Michaela Matoušková
 • MUDr. Petra Matušová
 • MUDr. Marcel Matzenauer
 • prof. MUDr. Jiří Mayer CSc.
 • MUDr. Vlastimil Mec
 • MUDr. Vlasta Medková
 • MUDr. Zdeněk Mechl CSc.
 • prof. MUDr. Bohuslav Melichar Ph.D.
 • MUDr. Luis Mendoza PhD.
 • MUDr. Maryla Mendreková
 • MUDr. Jindřiška Mergancová
 • MUDr. Jana Mergancová
 • MUDr. Petra Míčková
 • prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc.
 • MUDr. Alica Michalčíková
 • MUDr. Ivo Michalička
 • prof. Ing. Kyra Michalová DrSc.
 • MUDr. Blanka Michlová
 • MUDr. Jana Mikulcová
 • Mgr. Veronika Mikulová
 • Petra Mikulová
 • MUDr. Helena Milcová
 • RNDr. Marek Minárik Ph.D.
 • MUDr. Mgr. Jiří Minařík Ph.D.
 • MUDr. Michaela Miškovičová
 • MUDr. Beatrice Mohelníková-Duchoňová
 • MUDr. Dagmar Molendová
 • MUDr. Veronika Molnárová
 • doc. MUDr. Hubert Mottl CSc.
 • MUDr. Jan Možný
 • MUDr. Jan Mraček Ph.D.
 • MUDr. Mgr. Marek Mráz Ph.D.
 • MUDr. Pavla Mrázková
 • MUDr. Yvona Mrázová
 • Mgr. Martina Mrkvicová Ph.D.
 • MUDr. Vladimír Müller
 • Mgr. Jan Mužík

N

 • MUDr. Monika Náležinská
 • MUDr. Jiří Navrátil
 • MUDr. Bohuslav Navrátil
 • MUDr. Jana Navrátilová
 • MUDr. Šárka Nedorostová
 • MUDr. Jan Nedvěd
 • MUDr. Lukáš Nechvátal
 • MUDr. Kateřina Nekolná
 • MUDr. Miroslava Nekulová
 • MUDr. Radim Němeček
 • doc. MUDr. Čestmír Neoral CSc.
 • MUDr. Jana Nepomucká CSc.
 • PharmDr. Irena Netíková Ph.D.
 • RNDr. Jiří Netočný
 • MUDr. Eva Neubertová
 • MUDr. Radka Neumannová
 • MUDr. Renata Neumanová Ph.D., MBA
 • doc. MUDr. Radana Neuwirtová CSc.
 • Mgr. Ondřej Ngo
 • MUDr. Anna Nohejlová-Medková
 • MUDr. Margita Novačiková
 • MUDr. Jiří Novák
 • prof. MUDr. Karel Novák DrSc.
 • MUDr. Tomáš Novák
 • MUDr. Jaroslav Novák
 • MUDr. Martin Novák
 • PhDr. Petra Nováková
 • PharmDr. Martina Novosadová Ph.D.
 • Doc. MUDr. Jan Novotný Ph.D.
 • MUDr. František Nový

Ň

 • MUDr. Andrea Ňaršanská

O

 • prof. MUDr. Karel Odrážka Ph.D.
 • MUDr. Vladimír Okáč
 • MUDr. Martin Oliverius
 • MUDr. Ludmila Olosová
 • MUDr. Anna Ondračková
 • MUDr. Barbora Ondrová
 • MUDr. Petr Opálka CSc.
 • MUDr. Pavel Opat
 • MUDr. Marta Otáhalová
 • MUDr. Alexander Otaševič
 • MUDr. Barbora Otavová

P

 • prof. MUDr. Dalibor Pacík CSc.
 • MUDr. Martina Palacková (Tošková)
 • MUDr. Petra Panovcová
 • doc. MUDr. Tomáš Papajík CSc.
 • MUDr. Josef Patera
 • MUDr. Irena Paulerová
 • MUDr. Adam Paulík
 • MUDr. Zdeněk Pavelka
 • MUDr. Pavel Pavlíček
 • RNDr. Tomáš Pavlík Ph.D.
 • MUDr. Eva Pavlíková
 • Mgr. Lenka Pavlištová Ph.D.
 • doc. MUDr. Pavla Pavlová CSc.
 • MUDr. Gabriela Pazdrová
 • MUDr. Václav Pecha
 • MUDr. Zdeňka Pechačová
 • MUDr. Radek Pejčoch
 • MUDr. Ivana Pejpková
 • prof. MUDr. Anton Pelikán DrSc.
 • prof. MUDr. Miroslav Penka CSc.
 • Doc.MUDr. Igor Penka CSc.
 • prof. MUDr. Miloš Pešek CSc.
 • MUDr. Adam Peštál
 • prof. MUDr. Jiří Petera Ph.D.
 • MUDr. Katarína Petráková Ph.D.
 • prof. MUDr. Luboš Petruželka CSc.
 • MUDr. Tomáš Pikus
 • MUDr. Jan Pirnos
 • MUDr. Jiří Pistulka
 • prof. MUDr. Karel Pizinger CSc.
 • MUDr. Mgr. Jana Plesníková
 • MUDr. Pavlína Plevová PhD.
 • RNDr. Pavel Poc
 • MUDr. Lukáš Pochop
 • MUDr. Petra Pokorná
 • MUDr. Tomáš Pokrivčák
 • Ing.et Ing. Jiří Polívka
 • MUDr. Jiří Polívka CSc.
 • MUDr. Jindřich Polívka
 • MUDr. Miroslav Polívka
 • MUDr. Alexandr Poprach Ph.D.
 • MUDr. Ondřej Pospíšil
 • prof. RNDr. Šárka Pospíšilová Ph.D.
 • MUDr. Markéta Pospíšková
 • MUDr. Barbora Potužáková
 • Doc. MUDr. Jana Prausová Ph.D., MBA
 • MUDr. Peter Priester
 • MUDr. Denis Princ
 • MUDr. Roman Procházka
 • MUDr. Vít Procházka Ph.D.
 • MUDr. Vladimír Prochoda
 • MUDr. Jiří Prokop
 • MUDr. Marcela Prokopová
 • MUDr. Petr Prošvic
 • MUDr. Jarmila Prošvicová (Vaňásková)
 • MUDr. Markéta Protivánková
 • MUDr. Jana Přibylová
 • MUDr. Olga Přibylová PhD.
 • Bc. Michaela Přikrylová
 • MUDr. Ladislav Přívozník
 • MUDr. Jana Pšikalová
 • MUDr. Jana Pukyová
 • MUDr. Adéla Pulkertová
 • MUDr. Alena Pumprlová DrSc.

R

 • Miroslava Rabčanová
 • MUDr. Zdeněk Ráčil Ph.D.
 • RNDr. Martin Radina
 • Mgr. Lenka Radová Ph.D.
 • MUDr. Jitka Radvanská
 • MUDr. Mojmír Randula
 • Mgr. Šárka Ransdorfová (Kurková) Ph.D.
 • MUDr. Klaudia Regináčová
 • PhDr. Věra Reichlová
 • prof. MUDr. Aleš Rejthar CSc.
 • MUDr. Kamila Resová
 • MUDr. Jaromír Richter
 • prof. MUDr. Lukáš Rob CSc.
 • MUDr. Helena Robová
 • MUDr. Marta Ročárková
 • Mgr. Eva Roubalová
 • MUDr. Jaromír Roubec Ph.D.
 • MUDr. Alena Roubíčková
 • MUDr. Bc. Milena Roušarová
 • MUDr. Ivo Rovný
 • MUDr. Ladislav Rozenský
 • MUDr. Alena Rozsypalová
 • MUDr. Josef Růčka
 • MUDr. Kristýna Rumanová
 • MUDr. Lucie Ruprichová
 • MUDr Lenka Rušinová
 • Věra Růžičková
 • prof. MUDr. Miroslav Ryska CSc.
 • prof. MUDr. Aleš Ryška Ph.D.

Ř

 • MUDr. Petr Řehořek
 • MUDr. Hana Říčková
 • MUDr. Petra Řiháčková
 • MUDr. Petra Říhová
 • prof. RNDr. Blanka Říhová DrSc.

S

 • MUDr. Pavel Sádlo
 • MUDr. Ivan Sacha
 • MUDr. Miloslav Salavec CSc.
 • MUDr. Jiří Salvét
 • Ing. Antonín Samek
 • doc.MUDr. Martin Sameš CSc.
 • MUDr. Jiří Sedláček
 • MUDr. Eva Sedláčková MBA
 • MUDr. Lucie Sefrhansová
 • MUDr. Marie Selerová Ph.D.
 • MUDr. Ivana Semrádová
 • MUDr. Richard Sequens Ph.D.
 • MUDr. Monika Schneiderová
 • MUDr. Pavel Schon
 • MUDr. Miroslava Schűtzová
 • MUDr. Igor Sirák
 • MUDr. Jana Sivanincová
 • MUDr. Dimka Sixtová
 • MUDr. Eva Skácelíková
 • MUDr. Bohumil Skála Ph.D.
 • MUDr Alena Skálová
 • MUDr. Lubomír Skopal
 • prof. MUDr. Jana Skřičková CSc.
 • RNDr. Ondřej Slabý Ph.D.
 • MUDr. Ondřej Sláma Ph.D.
 • MUDr. Blanka Slámová
 • MUDr. Iva Slánská
 • MUDr. Lubomír Slavíček
 • MUDr. Marek Slávik
 • Mjr. doc. MUDr. Ladislav Slováček Ph.D.
 • MUDr. Jana Smékalová
 • MUDr. Jan Smetka
 • Doc.MUDr.Pavel Smilek,Ph.D.
 • Ing. Jan Smitka MBA
 • prof. MUDr. Martin Smrčka Ph.D, MBA
 • MUDr. Alena Smrčková
 • RNDr. Jiří Sobotka
 • MUDr. Marek Sochor
 • doc. MUDr. Renata Soumarová PhD., MBA
 • MUDr. Dana Srbová
 • MUDr. Josef Srovnal Ph.D.
 • MUDr. Vladimíra Stáhalová
 • RNDr. Ing. Bc. Libor Staněk
 • Ing. Marcela Staňková
 • MUDr. Hana Stankušová CSc.
 • MUDr. David Starostka
 • prof. MUDr. Jan Starý DrSc.
 • MUDr. Daniel Stehlík
 • MUDr. Jan Stejskal Ph.D.
 • PharmDr. Jiří Stránský
 • MUDr. Jana Strážnická
 • MUDr Rostislav Stríž
 • MUDr. Wieslaw Strzondala
 • MUDr. Emília Sukovská
 • MUDr. David Sumerauer Ph.D.
 • MUDr. Lucie Světláková
 • doc. MUDr. Tomáš Svoboda Ph.D.
 • MUDr. Roman Svoboda
 • MUDr. Jaroslav Svoboda
 • Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.
 • Prof. RNDr. Jan Svoboda DrSc.
 • Doc.MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.,
 • MUDr. Sabina Svobodová
 • MUDr. Dagmar Svobodová
 • MUDr. Martin Syrůček
 • PharmDr. Imrich Szabo
 • MUDr. Yvona Szitásová
 • MUDr. Tomáš Szotkowski
 • MUDr. Petr Szturz Ph.D.

Š

 • MUDr. Martin Šafanda
 • MUDr. Klára Šafránková
 • MUDr. Milana Šachlová CSc.et Ph.D.
 • MUDr. Monika Šatánková
 • MUDr. Jan Šebek
 • MUDr. Marcela Šedivá
 • MUDr. Jiří Šedo
 • prof. MUDr. Aleksi Šedo DrSc
 • MUDr. Lucie Šefrhansová
 • MUDr. Markéta Šejdová
 • MUDr. Libor Ševčík Ph.D.
 • RNDr. Sabina Ševčíková Ph.D.
 • MUDr. Hana Šiffnerová
 • MUDr. Milan Šikut
 • MUDr. Gabriela Šimonová CSc.
 • doc. MUDr. Jaromír Šimša Ph.D.
 • MUDr. Alena Šináklová
 • MUDr. Mgr. Alojz Širanec
 • MUDr. Lenka Šišková
 • Mgr. Alexandra Škrobánková
 • MUDr. Matěj Škrovina Ph.D.
 • prof. MUDr. Pavel Šlampa CSc.
 • MUDr. Martin Šmakal
 • MUDr. Jana Šmakalová
 • MUDr. Lenka Šmardová
 • prof. RNDr. Jana Šmardová CSc.
 • MUDr. Vratislav Šmelhaus
 • Mgr. Lenka Šnajdrová Ph.D.
 • MUDr. Jiří Špaček Ph.D.
 • MUDr. Jan Špaček
 • MUDr. Marie Špalková
 • MUDr. Petr Špička
 • PhDr. Ivona Šporcrová
 • MUDr. Vlastislav Šrámek PhD
 • MUDr. René Šrubař
 • MUDr. Václav Štadlman
 • MUDr. Alena Štahlichová
 • MUDr. Marek Šťastný Ph.D.
 • MUDr. Karel Šťastný
 • MUDr. Jiří Šťastný
 • MUDr. Dušan Štěpán
 • MUDr. Petr Štěpánek
 • MUDr. Helena Štěpánková
 • prof. MUDr. Jaroslav Štěrba CSc.
 • MUDr. Jiří Štipl
 • MUDr. Hana Študentová
 • MUDr. David Šulc
 • Dr. Jiří Šupík
 • PharmDr. Ingrid Šustková
 • MUDr. Darja Šustrová
 • MUDr. Mojmír Švábenský
 • MUDr. Ivan Švach Ph.D.
 • MUDr. Hana Švébišová Ph.D.

T

 • MUDr. Lenka Teglová
 • doc. MUDr. Petra Tesařová CSc.
 • MUDr. Zdeňka Tesařová
 • MUDr. Miroslav Tobek
 • MUDr. Věra Tomancová
 • MUDr. Robert Tomáš Ph.D.
 • MUDr. Jiří Tomášek Ph.D.
 • doc. MUDr. Miroslav Tomíška CSc.
 • MUDr. Marcela Tomíšková
 • MUDr. Anežka Tomková
 • Mgr. Kristína Tóthová
 • MUDr. Pavla Toufarová
 • Prof. MUDr. Marek Trněný CSc.
 • MUDr. Markéta Trnková
 • MUDr. Lucia Trnková
 • RNDr. Radek Trojanec Ph.D.
 • MUDr. Kristina Trsková
 • MUDr. Ferdinand Třebický
 • MUDr. Štěpán Tuček PhD.
 • MUDr. Hana Turková
 • MUDr. Radovan Turyna
 • MUDr. Petra Twardziková

U

 • MUDr. Josef Umlauf Ph.D.
 • MUDr. Petr Urie
 • MUDr. Zuzana Ušiaková

V

 • MUDr. Miloslava Vaculíková
 • MUDr. Zuzana Vaculínová
 • MUDr. Martin Vácha
 • MUDr. Petr Vachata Ph.D.
 • MUDr. Jiří Vachtenheim
 • prof. MUDr. Vlastimil Válek CSc.
 • MUDr. Josef Valchář
 • MUDr. Alena Valíčková
 • Doc. MUDr. Dalibor Valík Ph.D.
 • doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek CSc.
 • MUDr. Jana Vančurová
 • MUDr. Jana Vaňková
 • MUDr. Marie Vaňková
 • MUDr. Yvetta Vantuchová
 • MUDr. Věra Vařeková
 • prof. MUDr. Vladimír Vašků CSc.
 • Doc. MUDr. Miroslav Vaverka CSc.
 • MUDr. Pavel Vedra
 • MUDr. Ivana Vejrová
 • MUDr. Ondřej Venclíček
 • MUDr. Karel Vepřek
 • MUDr. Lucie Veselá
 • MUDr. Helena Veselá
 • MUDr. Zbyněk Veselský
 • MUDr. Pavel Veselý Ph.D.
 • MUDr. Veronika Veškrňová
 • MUDr. Hana Vetchá
 • MUDr. Zdeněk Vích
 • MUDr. Aleš Vícha
 • Mgr. Jana Víchová
 • MUDr. Karel Vildomec
 • MUDr. Štěpán Vinakurau
 • doc. MUDr. Vladimír Visokai PhD.
 • MUDr. Vítězslav Vít
 • MUDr. Denisa Vitásková
 • MUDr. Zuzana Vlachová
 • MUDr. Jiří Vlasák
 • MUDr. Tomáš Vlásek
 • MUDr. Michal Vočka
 • doc. MUDr. Pavel Vodvářka Ph.D.
 • RNDr. Bořivoj Vojtěšek DrSc.
 • MUDr. Radovan Vojtíšek
 • doc. MUDr. Jiří Vokurka CSc., FICS
 • Doc. MUDr. Samuel Vokurka Ph.D.
 • MUDr. Zdenka Volemanová
 • prof. MUDr. Jindřich Vomela CSc.
 • prof. MUDr. Vladimír Vonka DrSc.
 • prof. MUDr. Jiří Vorlíček CSc.
 • MUDr. Milan Vošmik Ph.D.
 • MUDr. Marie Votavová
 • MUDr. Věra Vozobulová
 • as. MUDr. David Vrána Ph.D.
 • MUDr. Michael Vraný
 • MUDr. Zbyněk Vrba
 • MUDr. Radek Vrba
 • MUDr. Vlastimil Vrtal
 • MUDr. Josef Všetiček
 • MUDr. Ing. Jaroslav Vydlák
 • MUDr. Jan Vydra
 • Mgr. Tomáš Vyhlídal
 • MUDr. Jiří Vyskočil
 • prof. MUDr. Rostislav Vyzula CSc.

W

 • prof. MUDr. Jan Wechsler CSc.
 • MUDr. Pavel Weiner
 • MUDr. Michal Weinreb
 • MUDr. Adam Wendrinski
 • doc. MUDr. Jiří Wotke CSc.
 • MUDr. Alice Wyplosz (dříve Edrisová)

Z

 • MUDr. Michaela Zábojníková
 • MUDr. Antónia Zábranská
 • MUDr. Emil Zábranský
 • doc. MUDr. Roman Zachoval Ph.D.
 • MUDr. Radomír Zachoval Ph.D.
 • MUDr. Jan Zajíc
 • MUDr. Radek Zapletal
 • MUDr. Michal Zápotocký
 • MUDr. Eva Závadová CSc.
 • MUDr. Iva Zdražilová
 • MUDr. Ilona Zedníková
 • Doc. MUDr. Milada Zemanová Ph.D.
 • Doc.RNDr. Zuzana Zemanová CSc.
 • MUDr. Michaela Zezulová
 • MUDr. Michal Zikán
 • MUDr. Ivana Zíková
 • MUDr. Martina Zimovjanová Ph.D.
 • MUDr. Karel Zitterbart Ph.D.
 • MUDr. Jana Zitterbartová (dříve Hřivňacká)
 • MUDr. Miloslava Zlevorová
 • MUDr. Michaela Zugarová
 • MUDr. Mária Zvaríková
 • MUDr. Kateřina Zycháčková (dříve Haplová)

Ž

 • prof. MUDr. Jan Žaloudík CSc.
 • MUDr. Lenka Žilinská
 • Mgr. MUDr. Anna Žlabová