Volební komise

Členové volební komise:

  • MUDr. Alexandra Aschermannová (Institut onkologie a rehabilitace Na Pleši)
  • MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D. (FN Olomouc) - pověřen organizací práce volební komise
  • MUDr. Radek Lakomý, Ph.D. (MOÚ Brno)
  • MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. (MOÚ Brno)
  • MUDr. Denisa Vitásková (FN Olomouc)

Volební komise byla ustavena na schůzi výboru dne 20. ledna 2015. Členové volební komise nemohou kandidovat do výboru ČOS ani do revizní komise.

Klíčová slova
Volby 2015