doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.

doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.

Promoval jsem na UK Praha LF v Hradci Králové v roce 1990. Postupně jsem pracoval v KOC Liberec, kde jsem se narodil, v KOC Hradec Králové, kde jsem studoval LF a nyní na Onkologické klinice 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze. Postupně jsem atestoval z radioterapie I. a II. stupně a klinické onkologie. Disertační práci jsem obhájil v oboru vnitřní lékařství. Habilitoval jsem v roce 2011. Jsem autorem nebo spoluautorem více než 100 publikací, z toho více než 40 impaktovaných, prvním autorem několika kapitol v monografiích a učebních textů tuzemských a zahraničních. Podílel jsem se na řešení 8 grantů. Věnuji se především léčbě nádorů zažívací trubice a brachyterapii. V základním výzkumu mě zaujalo téma primárních řasinek.

Jsem členem ČOS, SROBF, ESMO a ESTRO.

Kandiduji do výboru ČOS.

Volební program

Na onkologii si cením mezioborové spolupráce různých odborností a pracovišť, kterou bych rád podporoval i ve výboru ČOS.

Podporuji úsilí doc. Duška o vyšší transparentnost systému zdravotní péče.

Ztotožňuji se s programem platformy Onkologie 2030.

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter