doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Vážení kolegové,

rád bych se vám představil a sdělil proč chci kandidovat do výboru ČOS ČLS JEP.

Narodil jsem se ve Zlíně, letos tomu bude 40 let, dětství prožil na Valašsku v Tichově a Slavičíně.  Ten kraj mám v srdci a na KOC Zlín, i z těchto důvodů, nenechám dopustit.  Nyní bydlím v Sobotovicích, kousek za Rajhradem, kde v naší malé, skoro střediskové obci, ošetřuji sousedy, jejich zvířata, starám se v zastupitelstvu o finance, a za to, kromě králíků a vajec, získávám od nich opakovaně i nejvyšší počty preferenčních hlasů v komunálních volbách.

Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně jsem absolvoval v roce 2001 a kromě diplomu jsem za své aktivity obdržel – jako první student - i pamětní medaili LF MU. Titul Ph.D. jsem na své alma mater získal v roce 2008 a v oboru onkologie habilitoval rovněž na LF MU v roce 2014. V letech 2001–2002 jsem pobýval na stáži v USA, na Harvardově univerzitě a v Dana-Farber Cancer Institute. Po svém návratu jsem nastoupil na Interní hematoonkologickou kliniku LF MU a FN Brno. Od roku 2004  pracuji jako lékař v Masarykově onkologickém ústavu v Brně, a to na Klinice komplexní onkologické péče a následně též na Oddělení genetiky a epidemiologie nádorů. Od roku 2010 působím v MOÚ v pozici náměstka ředitele pro vědu, výzkum a výuku. Zároveň jsem pedagogem Lékařské fakulty MU a výkonným redaktorem časopisu Klinická onkologie. Učit, bádat a psát odborné práce mě baví stejně jako léčit, jsem spoluautorem i několika mezinárodních učebnic, např. „The MASCC Textbook of Supportive Cancer Care and Survivorship“, vydané nakladatelstvím Springer v roce 2011. Všechny mé výzkumné projekty byly dosud hodnoceny stupněm „A“, v roce 2014 jsem získal Cenu ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj. Profesně se věnuji zejména diagnostice a léčbě nádorů prsu a zažívacího traktu a problematice onkologické prevence, a to v celé její šíři. Ve výzkumu mám širší záběr. Mám atestaci z klinické onkologie a připravuji se na atestaci z lékařské genetiky. Měl jsem vždy obrovské štěstí na své nejbližší kolegy, a to je jedním z důležitých předpokladů, aby se práce dařila. Na straně druhé, moje práce mě baví.

Kandiduji do výboru ČOS.

Volební program

Do výboru ČOS ČLS JEP kandiduji proto, abych prosazoval program platformy Onkologie 2030, který je uveden na http://onkologie-2030.webnode.cz/nas-program/.  Ideovým tvůrcem programu, s přispěním nás ostatních, je můj kolega Tomáš Büchler.

Za jednotlivými body programu plně stojím a kromě nich bych se rád angažoval v těchto oblastech:

 1. systematická podpora akademických klinických studií, kde jsme skutečně zaspali dobu
 2. navázání užšího kontaktu ČOS se svými členy, včetně posílení zpětné vazby (řadu věcí lze přitom realizovat v rámci elektronických účtu členů ČOS, elektronické dotazníkové akce)
 3. zřízení transparentního fondu, který bude shromažďovat prostředky nejenom pro vzdělávání, viz platforma, ale zejména pro akademické studie, udržení kvality webového portálu linkos.cz a vydávání časopisu Klinická onkologie a jeho distribuci členům ČOS zdarma (rok od roku stále těžší úkol)
 4. změnit podmínky udělování záštity ČOS odborným akcím tak, aby se odlišily akce s lokálním a celorepublikovým významem (osobně si myslím, že v „rozměrech české onkologie“ má smysl organizovat nanejvýš 3 odborné akce s celorepublikovým záběrem a odpovídající kvalitou)
 5. vnést do výboru debatu o jednom - po sobě jdoucím – funkčním obdobím předsedy ČOS
 6. zvýšit angažovanost výboru v prosazování protikuřácké politiky státu

Prosím, přečtěte si i text platformy a podpořte její kandidáty!  Děkuji.

 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter