Doc. MUDr.Petra Tesařová, Csc

Doc. MUDr.Petra Tesařová, Csc

Vážení kolegové,

díky Vaší podpoře jsem mohla v minulém volebním období působit ve výboru ČOS.

Přes veškerou snahu se mi zatím  nepodařilo některé důležité změny prosadit (reforma postgraduálního vzdělávání, zásadní  zlepšení podmínek pro lékaře pracujících mimo KOC).

Jinde jsem úspěšná byla ( Prague Onco , Onco Revue, Edukativní DVD, akce Ruce na prsa, S elegancí proti rakovině , ve  spolupráci s pacientskými  organizacemi-Young&Bellis, Aliance, Dialogem Jessenius o.p.s. a Projektem 35,  Prevence rakoviny začíná v dětství - s Odbornou  společností praktických dětských  lékařů, Dětské koutky na onkologických odděleních se společností Marks&Spencer… ).

Na některých úspěšných projektech se podílím ( např. Moje pacientka, Onkoportál).

Pokouším se přicházet s novými aktivitami (Nadační fond ČOS , aplikace  International Gastric Cancer Congress 2019 pro ČR, DVD urologické malignity, Ta dívka mi nevoní - protikuřácká kampaň a další …

Mám velké množství pacientů, přednáším, zkouším a píšu.  

Pokud máte pocit, že bych i nadále mohla  být české onkologii užitečná, dejte mi, prosím, svůj hlas.

Kandiduji do výboru ČOS.

Volební program

Onkologie s lidskou tváří:  Zlepšení vztahů v onkologické obci, důraz na vzájemnou spolupráci, velkorysost a noblesu v komunikaci se spolupracujícími obory i spolu navzájem. Kultivace vztahu lékař - pacient.

Učíme se pro Evropu, v evropských podmínkách: Sladit postgraduální vzdělávání v onkologii s evropskými pravidly  a zajistit studentům důstojné  podmínky pro studium.

Úroveň evidence:  V rámci kooperativních výzkumných skupin organizovat celonárodní nezávislé klinické multicentrické výzkumné projekty  

Kredit:  Zvýšení počtu aktivních účastníků na evropských a mezinárodních konferencích. Větší zapojení členů onkologické společnosti do mezinárodních společností, jejich předsednictev a odborných boardů. Pořádání  evropských a  světových konferencí  v ČR.

Až do konce: Ve spolupráci s Českou společností paliativní medicíny vytvořit síť paliativní péče v ČR, podílet se na edukaci odborné i laické veřejnosti.

 Schizma: Zajistit pacientům rovný přístup k léčbě, ať jsou léčeni v KOC nebo v regionu.

Žába na prameni: Zapojení mladých, schopných onkologů se zájmem pracovat  v rámci onkologické společnosti  do celorepublikových programů v oblasti vzdělání, výzkumu, PR atp.

Věčné světlo: Plošný program proti vyhoření pro pomáhající profese.

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter