doc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

doc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Narodil jsem se v roce 1974 v Lučenci, promoval na Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě v roce 2000.

Po promoci jsem pracoval 4 roky na Interní hematoonkologické klinice ve Fakultní nemocnici v Brně. V letech 2004 až do poloviny roku 2006 jsem pracoval ve Velké Británii jako výzkumný pracovník na Oxfordské univerzitě a poté jako sekundář na klinické onkologii na University College Hospital a St Bartholomew's Hospital v Londýně.

Od konce roku 2007 pracuji na onkologii Thomayerovy nemocnice a na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kde jsem byl 1.1.2013 jmenován docentem.  Atestoval jsem z klinické onkologie (2009) a radiační onkologie (2014). Od roku 2012 jsem přednostou Onkologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze.

Jsem členem České onkologické společnosti ČLS JEP Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP a European Society of Medical Oncology (ESMO) a také redakčních rad časopisů Klinická onkologie a Česká urologie. Věnuji se především urologické a gastrointestinální onkologii. Publikoval jsem zejména v oblasti biologické léčby nádorů ledviny a dlouhodobých komplikací onkologické léčby. Jsem autorem nebo spoluautorem více než 120 odborných článků a kapitol (podle Web of Science 439 citací, h-index 13).

Jsem ženatý a mám dvě děti. Baví mě evropská historie a jsem kaktusář-začátečník. 

Kandiduji do výboru ČOS.

Volební program

Kandiduji za platformu Onkologie 2030, jejíž volební program je uveden na http://onkologie-2030.webnode.cz/nas-program/

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter